Dagens Kunstnerhus ble innviet vinteren 1953, men historien begynte noen årtier tidligere med frk. Størmer Olsens ”Kunstnerhus”.

Alfhild Størmer Olsen var en bereist og gjestfri kjøpmannsdatter, som tok i mot gjester i huset sitt på Klippenborg. Til henne kom flere svenske kunstnere, og etterhvert også Anna Boberg som ble grunnleggeren av Kunstnerhuset i Lofoten.

ANNA BOBERG (1864 – 1935) Link: http://sv.wikipedia.org/wiki/A...
var født i Stockholm. Hennes man, Ferdinand Boberg, var en av arkitektene knyttet til oppbyggingen av Kiruna by. Fra Kiruna reiste Herr og Fru Boberg til Lofoten. Hun forelsket seg etter hvert så mye i omgivelsene, at hun fikk bygget seg et atelier på Svinøya i Svolvær (ca. 1910).

Gjennom sine bilder gjorde Anna Boberg Lofotens natur og miljø kjent for sine landsmenn. Hun hadde også innflytelse inn i parisiske kunstnerkretser, og fikk på den måten brakt sine inntrykk fra Lofoten videre ut i Europa.

Anna Bobergs atelier lå på Kjeøya, inntil innløpet av Svolvær havn.
I 1934 da alderen satte stopp for reisene hennes, donerte hun ”Boberghytta” til Bildende Kunstneres Styre ”til bruk for norske og svenske malere”.
Bobergs atelier fungerte som et svensk/norsk Kunstnerhus i Svolvær fram til krigen i 1940, da huset ble revet av tyskerne.

KUNSTNERHUSET på Svinøya
Etter krigets slutt lanserte prof. Axel Revold, Stinius Fredriksen og Ulrik Henriksen tanken om et større kunstnerhus i Svolvær. De strevde svært med å skaffe penger,
Men i 1952 ble huset endelig bygget med økonomisk støtte fra Fondet for norsk/svensk samarbeid og i samarbeid med KRO (Konstnärernas Riksorganisation i Sverige) og BKS (Bildende Kunstneres Styre i Norge).

I desember 2012 overtok Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) ansvaret for Kunstnerhusets drift.

H Anna Bo poserer
H Anna og Ferdinand bil
H Boberghytta1
H Boberghytta2
H under bygging
H Kunstnerhuset2jpg

Last from Kunstkanalen
Video om Signe Johannessens utstilling «Hamløperne»
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.
Contact us for details about the product
Store

920 20 537

kunstsalg@nnks.no