Dagens Kunstnerhus ble innviet vinteren 1953, men historien begynte noen årtier tidligere med frk. Størmer Olsens ”Kunstnerhus”.

Alfhild Størmer Olsen var en bereist og gjestfri kjøpmannsdatter, som tok i mot gjester i huset sitt på Klippenborg. Til henne kom flere svenske kunstnere, og etterhvert også Anna Boberg som ble grunnleggeren av Kunstnerhuset i Lofoten.

ANNA BOBERG (1864 – 1935) Link: http://sv.wikipedia.org/wiki/A...
var født i Stockholm. Hennes man, Ferdinand Boberg, var en av arkitektene knyttet til oppbyggingen av Kiruna by. Fra Kiruna reiste Herr og Fru Boberg til Lofoten. Hun forelsket seg etter hvert så mye i omgivelsene, at hun fikk bygget seg et atelier på Svinøya i Svolvær (ca. 1910).

Gjennom sine bilder gjorde Anna Boberg Lofotens natur og miljø kjent for sine landsmenn. Hun hadde også innflytelse inn i parisiske kunstnerkretser, og fikk på den måten brakt sine inntrykk fra Lofoten videre ut i Europa.

Anna Bobergs atelier lå på Kjeøya, inntil innløpet av Svolvær havn.
I 1934 da alderen satte stopp for reisene hennes, donerte hun ”Boberghytta” til Bildende Kunstneres Styre ”til bruk for norske og svenske malere”.
Bobergs atelier fungerte som et svensk/norsk Kunstnerhus i Svolvær fram til krigen i 1940, da huset ble revet av tyskerne.

KUNSTNERHUSET på Svinøya
Etter krigets slutt lanserte prof. Axel Revold, Stinius Fredriksen og Ulrik Henriksen tanken om et større kunstnerhus i Svolvær. De strevde svært med å skaffe penger,
Men i 1952 ble huset endelig bygget med økonomisk støtte fra Fondet for norsk/svensk samarbeid og i samarbeid med KRO (Konstnärernas Riksorganisation i Sverige) og BKS (Bildende Kunstneres Styre i Norge).

I desember 2012 overtok Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) ansvaret for Kunstnerhusets drift.

H Anna Bo poserer
H Anna og Ferdinand bil
H Boberghytta1
H Boberghytta2
H under bygging
H Kunstnerhuset2jpg

Last from Kunstkanalen
Video from the exhibition "On art Art and Friendship"
In this reportage by Sanjey Sureshkumar you will hear the artists Mimi Gross and Inger Johanne Grytting talk about their works and their friendship. The exhibition "On Art and Friendship" is shown at North Norwegian Art Centre untill September 3rd 2023.
Contact us for details about the product
Store

920 20 537

kunstsalg@nnks.no