Kunst i offentlige rom

Nordnorsk kunstnersenter jobber for at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige rom i Nord-Norge.

Verk av Irene Nordli. Foto: Kjell Ove Storvik
Verk av Irene Nordli. Foto: Kjell Ove Storvik

Nedenfor presenteres et utvalg prosjekter av kunstnere og konsulenter knyttet til Nordnorsk kunstnersenter, samt arbeidsverktøy for initiering og gjennomføring av kunstprosjekter i offentlige rom.

IMG 8566
  • Publisert
Vågan kommune har bygd ny barnehage, og barna er selv med på å utvikle skulpturen Erlend Leirdal skal sette opp der.
"Gáivuona Kafjord" utendørs lysinstallasjon av Monica L. Edmondson. Del av kunstprosjekt på Svenhaugen, Helsetunet i Birtavarre. Ferdigstilt 2019. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
  • Publisert
Helsetunet rommer tjenester for alle livsløp. Med utgangspunkt i lokal historie, håndverkstradisjon, gammel og ny tid, kan kjente fortellinger skapes i nye versjoner. Kunstprosjektene ved Helsetunet reflekterer over tid, tradisjon og fremtid. På ulike vis rettes blikket mot landskapet og omgivelsene i Birtavarre. 
Satelitt orange kopi 1200x600 Ståle Sørensen “Nyfiken orange” (2017). Foto: Yngve Olsen Sæbbe
  • Publisert
Fargerike kunstopplevelser på Sommerlyst skole i Tromsø.
Harstad skole hans ragnar mathisen
  • Publisert
Nesten 30 kunstverk pryder veggene og omgivelsene ved Harstad skole.
Erlend leirdal,  Nordlandssykehuset Vesterålen.
  • Publisert
På Nordlandssykehuset Vesterålen bidrar 18 kunstnere med verk.
Fasade sus dag 683x1024
  • Publisert
Kunst av Jorunn Sannes, Ingrid Cimmerbeck, Sigfrid Hernes og Espen Tollefsen

Vi bidrar til å gjennomføre gode kunstprosjekt

Nordnorsk kunstnersenter fungerer som rådgiver for kunstprosjekter i offentlige rom.

I planleggingsfasen kan vi bidra med å utarbeide rammer for prosjektet og foreslå ulike prosesser for anskaffelse av kunst. Kunstnersenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Ved rekruttering av kunstkonsulenter kan vi utarbeide forslag til utlysningstekster og distribuere utlysninger gjennom vårt omfattende nettverk av konsulenter og kunstnere.

Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjektet gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Kunstkonsulenter

Å benytte seg av kunstfaglig kompetanse er en lønnsom investering for å oppnå gode resultater.

En kunstkonsulent eller kunstfaglig leder har som oppgave å utarbeide en kunstplan. Dette er nøkkeldokumentet under arbeidet med å gjennomføre et kunstprosjekt. Kunstplanen er også en forutsetning for å få utløst midler fra Koro, Statens organ for kunst i offentlig rom. Koro har støtteordninger for kommunale og fylkeskommunale prosjekter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no