Sissel Aurland

Sissel Aurlands arbeider omhandler dualismen mellom bevissthet og eksistens, subjekt og objekt. Hun utforsker forholdet mellom kroppen, bevisstheten og verden i tverrfaglige uttrykk gjennom tegning, maleri, skulpturelle installasjoner, grafikk, keramikk, lyd og land art. Hennes interesse for filosofiske betraktninger knyttet til tid og vår menneskelige eksistens virker inn i hennes kunst.

Sissel Aurland er født og oppvokst i Harstad (f.1966), og har siden 2015 vært en del av kunstnerfellesskapet KunstSkansen på Blaker.

I tillegg til egen kunstnerisk praksis er Sissel del av kunstnergruppen SEFF! sammen med to kunsthåndverkere. Gruppen ble startet i 2017 og jobber stedsspesifikt og tidsbegrenset i prosjekter, med tematikk knyttet til ulike aspekter av opplevelsen av å være menneske.

Sissel Aurland jobber også som kurator og kunstkonsulent ifbm kunst i offentlige rom.


Medlemskap

NBK Norske Billedkunstnere / NNBK Nord-Norske Bildende Kunstnere

KunstSkansen kunstnerorganisasjon og atelierfellesskap

SEFF! kunstnergruppe


Verv og relevant virksomhet

2021-2023 Kunstkonsulent, Nedre Gangsås Senter, Harstad

2016-2022 Styremedlem, valgt fra Billedkunstnerne Oslo og Akershus (BOA), til Kunstnerorganisasjonen KunstSkansen (3 perioder)

2018-2020 Styremedlem Norske Kunstforeninger

2015-2017 Kunstkonsulent, Fjuk Oppvekstsenter (Kunstner; Anders Kjellesvik), Lillestrøm kommune

2015-2017 Kunstkonsulent, Blaker Bo- og Omsorgssenter (Kunstner; Guttorm Guttormsgaard), Lillestrøm kommune

2007-2016 Kurator for årlig kollektiv kunstutstilling under Sørum Kulturfestival

2011-2015 Prosjektleder for årlig kunstkonkurranse under Sørum Kulturfestival

2012-2018 Styreleder Sørum Kunstforening

2014-2014 Kurator for utstilling ved fire institusjoner i Sørum, Den Kulturelle Spaserstokken

2013-2013 Gjesteforeleser på Nordisk konferanse i Malmø om Fremtidens Kunstforening.

2011-2013 Styremedlem Sørum Kulturforum


Stipender

2021 KULTURRÅDET, Prosjektstøtte Visuell kunst, AURA

2017 KULTURRÅDET, Kunstfaglig publikasjonsstøtte, katalog Barnas KunstSkanse

2017 KULTURRÅDET, Prosjektstøtte, workshop Barnas KunstSkanse

2016 SØRUM KOMMUNE, Prosjektstøtte, workshop 1.-3.kl.

2012, ØSTLANDSUTSTILLINGEN, Reisestipend ifbm kunstnerisk utveksling mellom Østlandsutstillingen og Billedkunstnerne i Schleswig-Holstein


For utstillinger, innkjøp, utdannelse m.m. ser webside med oppdatert informasjon.

Utvalgte verk

Khronos I II
Linje Rull to
4 Floating 2019 Sissel Aurland
Sort form

Fra produkter

Tegning

Gule Linjer

Sissel Aurland Gule Linjer 2021
Grafikk

Northen Light XII

Sissel Aurland Northern Light XII 2021
Grafikk

Northen Light VI

Sissel Aurland Northern Light VI 2021
Grafikk

Northen Light XIII

Sissel Aurland Northern Lighet XIII 2021
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no