IMG 4249
Fra DKS-workshop med Cathinka Mæhlum. Foto: Janna Thöle-Juul.
Utlysning

Åpen utlysning – DKS-lab 2023

Er du profesjonell kunstner og er interessert i å lage et kunstprosjekt for og med barn? Søk om å være med på produksjonsverksted i Svolvær i regi av Nordnorsk kunstnersenter.

Gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) får barn og unge i hele landet oppleve kunst. Nordnorsk kunstnersenter inviterer kunstnere til å delta på verksted for å utvikle produksjoner innen DKS. DKS-lab 2023 foregår på vårt gjesteatelier Kunstnerhuset i Svolvær fra 4. til 8. september 2023.

Hva får deltakerne?

I løpet av 5 dager får du mulighet å utvikle et prosjekt til Den Kulturelle Skolesekken sammen med kollegaer og fagfolk. Deltakerne vil få hjelp til å utvikle prosjekter ved å diskutere dem og prøve dem ut med kollegaer og erfarne veiledere som deltar som foredragsholdere og samtalepartnere. Dere får lært om muligheter og rammer i den kulturelle skolesekken, spisset ideer, valgt metoder og utviklet formidlingen. Vi tester prosjektet flere ganger sammen med barn i aktuelle aldersgrupper. Det legges til rette for at alle deltakere får oppleve de andres prosjekter i klasserommet. Avslutningsvis vil vi bistå med innmelding av prosjektet i DKS-portalen.

Mange av prosjektene som har blitt utviklet på DKS-lab lever nå sitt eget liv som turne-produksjoner i Den Kulturelle Skolesekken i hele landet.

Nordnorsk kunstnersenter dekker alle utgifter til reise i Norge, samt kost og losji på Kunstnerhuset. Deltagere får i tillegg et honorar på 15 000,- og dekket produksjonsutgifter etter nærmere avtale.

Tidsperiode: 04.-08. september 2023

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi ønsker søknader fra billedkunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder. Det kan gjerne være ideer som er litt utenfor tradisjonelle båser. Vi har arbeidet med alt fra klassisk tegning til lydkunst og performance i våre prosjekter. Deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser. Det er mulig å søke både alene og som gruppe.

Søknaden skal inneholde:

  • Kort presentasjon av kunstnerskap og motivasjon (tekst maks 1 A4-side)
  • Maks 5 bilder
  • Idé for et prosjekt til DKS-lab og tittel, eventuell med bilder (tekst maks 1 A4-sider)
  • Kort CV
  • Informasjon om du/dere har erfaring fra den kulturelle skolesekken,
  • informasjon om tidligere deltakelse på DKS-lab og i så fall hvor har du/dere har deltatt

Søknadsfrist: 15.mars.

Søknaden sendes til post@nnks.no og merkes med "Søknad DKS-Lab 2023".

Spørsmål rettes til Janna Thöle-Juul janna@nnks.no  tlf 94325741.

Testlab arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og DKS Nordland.

Logo, DKSSiste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no