Furuskog Pasvik
Pasvik i Finnmark. Foto: Irene Rasmussen
Aktuelt

4 kunstnerinitierte prosjekter får støtte fra Nordnorsk kunstnersenter

Hvert år deler Nordnorsk kunstnersenter ut midler til uavhengige prosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere.

På den måten håper vi å komme enda et skritt videre med å spre kunst i vår nordlige landsdel. Med midlene ønsker vi å oppfordre til utradisjonelle metoder, plattformer, formater, arbeidsformer og måter å komme i kontakt med publikum på. Samtidig ønsker vi å gi kunstnerne muligheten til å fordype seg i langvarige og fordypende prosesser. I år ble 200 000 fordelt på fire prosjekter. Deler av prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Robert Julian Hvistendal får 50 000 til prosjektet «Materialbanken for Kreative Prosjekter» i Tromsø; et tilbud til kunstnere, enkeltpersoner og mindre aktører som trenger materialer til sine prosjekter. Materialbanken er også tenkt som et sted der større institusjoner kan levere inn materialer etter en utstillingsproduksjon. Prosjektet er både en pragmatisk respons til klimakrisen og rollen kunstverden spiller i den, og en poetisk gest. I tillegg til å samle og distribuere materialer, skal materialbanken samle og distribuere historiene til materialene. Historiene vil bli delt med publikum via sosiale media og et digitalt arkiv.

Sanjey Sureshkumar får 50 000 til sitt prosjekt «Lille Eelam på verdens ende». Her tar han utgangspunkt i den norsk-tamilske historien til Vardø, og hvor viktig dette miljøet har vært for Norges nord-østligste by. Prosjektet er del av et langvarig research-arbeid, og skal resultere i en hybrid mellom fiksjon- og dokumentarfilm der lokalbefolkning og tamiler som tidligere har bodd i området blir involvert. Produksjonen vil knyttes opp mot Sureshkumars mobile video- og lydinstallasjon Tigermelk, og vil også bli presentert på den digitale radio-plattformen SASUSU Radio.

Irene Rasmussen får 50 000 til prosjektet «BARKING - kortreiste materialer, varig viten», som skal foregå i Pasvik i Finnmark over to sesonger. I løpet av perioden skal barken fra furu utforskes på ulike vis, som et tilgjengelige kortreist materiale og med referanse til tradisjonell duodji og samisk kunnskap om å leve av og i naturen. Prosjektet gjøres i samarbeid med Kjellaug Isaksen, Venke Tørmænen og Matleena Fotonoff, og vil inkludere åpne arrangementer for barn og unge.

Anna Näumann får 50 000 til «Hva gjør vi nå?»; et samfunnskritisk og humoristisk videoverk som stiller viktige spørsmål i en tid hvor det stadig dukker opp krav og forventninger om mangfold og diversitet. Et museum tråkker i salaten og blir offer for «cancel-kultur». Vi følger et skeivt konsultasjonsbyrå som har blitt hyret inn for å hjelpe institusjonen på rett kjøl. En opphetet diskusjon bringer frem spørsmål om identitet, makt og politisk korrekthet. Handlingen tar utgangspunkt i regionale kulturinstitusjoner, og produksjonen har lokal forankring, samtidig som tematikken er relevant på et nasjonalt nivå. Näumann ønsker å la prosjektet treffe publikumsgrupper både ute i regionen, og i mer sentrumsnære områder.


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no