Illustrasjon Ny skole Peab Bjørn Bygg 2
Illustrasjonsbilde: Ishavsbyen skole, Peab Bjørn Bygg.
Utlysning
| Nordnorsk kunstnersenter

Kunstfaglig prosjektleder for Ishavsbyen skole

På vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune utlyser Nordnorsk kunstnersenter oppdrag som kunstkonsulent til Ishavsbyen skole i Tromsø.

Byggprosjektet innebærer en samlokalisering av det videregående skoletilbudet og fagskoletilbudet som tidligere har vært fordelt i Breivika og på Rambergan. Byggeprosjektet omfatter både bygging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse, fordelt på 8.320 m2 nybygg og 5.320 m2 renovering. Troms og Finnmark fylkeskommune har stilt strenge miljøkrav til byggeprosjektet.

Ombygging startet høsten 2021, mens den nye delen har byggestart høsten 2022. Skolen ferdigstilles høsten 2024.

Når elevene fra Videregåendeskole og studenter fra Fagskolen i Troms og Finnmark samles under felles tak vil skolen romme et bredt spekter av undervisningsprogram.

Videregående skole:

 • Helsefag- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Elektro-fag
 • Kulde/varme-teknikk
 • Transport og logistikk
 • Voksenopplæring og innføringsklasse

Fagskolen:

 • Helsefag
 • Elektro
 • Bygg- og anlegg
 • Maritime fag

Det er ønskelig med kunst i byggets fellesarealer. I samarbeid med kunstutvalget kunstkomiteen vil man kunne se på områder der det fortsatt er muligheter for integrerte og utendørs-verk.

Både Tromsø maritime skole (på Rambergan) og Breivika VGS huset en stor kunstsamling som eies av fylkeskommunen. Det er et ønske at eksisterende kunst blir benyttet/gjenbrukt i den grad det samsvarer med intensjonen for kunstprosjektet.

Det er behov for en erfaren kunstfaglig prosjektleder som evner å forme prosjektet med tanke på brukerne. Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring og gjerne erfaring fra lignende kunstprosjekter. Den som engasjeres må ha godt overblikk over, og inngående kjennskap til, dagens og regionens kunstfelt, kunne arbeide selvstendig og ha god evne til samhandling. Oppdragsgiver legger vekt på personlig egnethet.

Kunstkonsulent for Ishavsbyen skole er engasjert av kunstkomiteen, og har ansvar for å utvikle en kunstplan i samarbeid med komiteen, samt sørge for at kunstprosjektet blir gjennomført ifølge tildelt mandat og innenfor prosjektets budsjett- og tidsramme. Kunstkomiteen vil bestå av representanter fra byggherre, arkitekt, samt elev- og ansattrepresentant fra skolen. Kulturavdelingen er sekretær for komiteen. Arbeidet i kunstutvalget vil starte opp i januar 2022.

Kunstbudsjettet for prosjektet er på kr 2 000 000. Budsjettet inkluderer konsulenthonorar og 5 % kunstavgift. Kunstfaglig prosjektleder honoreres innen kostnadsrammen for kunstkonsulentoppdrag og utgjør 10-15% av det totale kunstbudsjettet.

Søknadsfrist er 03.desember 2021

Søknaden skal inneholde:

– Motivasjonstekst (inntil 1 A4-side)

– CV

– Dokumentasjon av inntil fem tidligere oppdrag i offentlig rom eller annen kuratering (presenteres kronologisk)

– Referanser

Søknadsmaterialet sendes samlet i PDF-format på e-post til post@nnks.no. Rekruttering av konsulenter administreres av Nordnorsk kunstnersenter. Oppdragsgiver foretar endelig ansettelse.

Nnks og tromsogfinnmark logo

Siste fra Kunstkanalen
LIAF 2022 engasjerer regionale kunstnere som del av Bodø 2024
LIAF 2022 engasjerer regionale kunstnere til langvarige kunstnerresidens-program i Nord-Norge, som del av Bodø 2024, den europeiske kulturhovedstaden. Til sammen fire kunstnere og kunstnergrupper med base i regionen får mulighet til å fordype seg i kunstprosjekter som del av LIAF 2022 og Bodø 2024. Invitasjonen inkluderer et stipend på 100 000 til hver av de inviterte kunstnerne/kunstnergruppene.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no