Scott thoe
Utlysning

Reisestipend for kunstnere i Nordland

Hvert år utlyser Nordnorsk kunstnersenter reisestipend som er søkbare for alle kunstnere som bor og jobber i Nordland. Grunnet Covid-situasjonen og vanskelighetene med å reise utenlands, åpnet vi i fjor opp for søknader om innenlandsreiser. Dette blir videreført for denne runden også. Søknadsfristen om neste års reiser er 1. desember 2022.

Hvert år utlyser Nordnorsk kunstnersenter reisestipend for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland. Det gjør vi på vegne av Nordland fylkeskommune, som står bak ordningen. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene, og åpne opp for muligheten til å hente inspirasjon fra internasjonale fagmiljøer. Selv om pandemien har lettet en del, kan det fortsatt være vanskelig å planlegge for utenlandsreiser. Derfor viderefører vi muligheten for å søke om reiser innenlands for denne runden også.

Søknadsfristen er 1. desember 2022, for reiser i 2023.

Søknaden sendes elektronisk som pdf til post@nnks.no.

I søknaden skal følgende inngå:

1. Fullstendig utfylt søknadsskjema inkludert budsjett med søknadsbeløp.

2. Kortfattet prosjektbeskrivelse som bør inneholde prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side).

3. CV

4. Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering.


Siste fra Kunstkanalen
Video om utstillingen «Om kunst og vennskap»
I denne reportasjen av Sanjey Sureshkumar får du høre kunstnerne Mimi Gross og Inger Johanne Grytting fortelle om arbeidene sine, og sitt vennskap. Utstillingen "Om kunst og vennskap" vises ved Nordnorsk kunstnersenter til 3. september 2023.

Siste fra nyheter
Skaperglede og utfoldelse på Sommerskolen
Janna 7098

Siste fra prosjekt
Glasstilstander - et gjestekunstnerprogram
Ai R kunstner Anna Linda Daniel utenfor Cathinka Mæhlums glasshytte i Kabelvåg Foto Sanjey Sureshkumar 2021
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no