FLÅMSBANA foto Morten Rakke
Foto: Morten Rakke
Utlysning

Reisestipend for kunstnere i Nordland

Nordnorsk kunstnersenter er sekretariat for Nordland Fylkes Reisestipend. Midlene er søkbare for alle kunstnere som bor og jobber i Nordland, og som planlegger reiser innenlands eller utenlands. Søknadsfristen for neste års reiser er 1. desember 2023.

Hvert år utlyser Nordnorsk kunstnersenter reisestipend for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland. Det gjør vi på vegne av Nordland fylkeskommune, som står bak ordningen. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de ulike fagområdene, og åpne opp for muligheten til å hente inspirasjon fra nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Søknadsfristen er 1. desember 2023, for reiser i 2024.

Søknaden sendes elektronisk som pdf til soknader@nnks.no.

I søknaden skal følgende inngå:

1. Fullstendig utfylt søknadsskjema inkludert budsjett med søknadsbeløp.

2. Kortfattet prosjektbeskrivelse som bør inneholde prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side).

3. CV

4. Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering.

Logo nfk 300dpi

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no