Irene Nordli foto Kjell Ove 1
Kunstverk: Transform (2018) av Irene Nordli. Sted: Harstad skole. Kunstkonsulent: Trygve Luktvasslimo. Oppdragsgiver: Harstad kommune. Foto: Kjell Ove Storvik.
Utlysning

Utlysning: Kunstsentrenes kunstkonsulentkurs

Er du kunstner og/eller kurator og ønsker å jobbe med kunst i offentlige rom? I samarbeid med Kunstsentrene i Norge (KiN) lyser Nordnorsk kunstnersenter ut et todelt kunstkonsulentkurs. Søknadsfrist er 31. august.

I samarbeid med Kunstsentrene i Norge (KiN) lyser Nordnorsk kunstnersenter ut et todelt kunstkonsulentkurs. Den første delen vil foregå i Oslo 20. og 21. november. Den andre delen vil foregå i forbindelse med årsmøtene til NNBK og NKNN i Bodø andre helgen i mars 2024.

Som regionalt kompetansesenter for Kunst i offentlig rom ønsker Nordnorsk kunstnersenter å bidra til å rekruttere flere kunstkonsulenter. Kunstkonsulenten har en nøkkelrolle innen kunstprosjekter i det offentlige rom; som bindeledd mellom offentlige og private byggherrer, profesjonelle kunstnere, publikum og kunstverk. Gode konsulenter er helt vesentlige for å sikre gode prosesser i nye kunstprosjekter, og for å ivareta profesjonalitet og kvalitet i alle ledd. Kursets formål er å profesjonalisere flere konsulenter, og med det bidra til å styrke kunstnernes inntektsmuligheter, og samtidig sikre oppdragsgivere større tilgang på kunstfaglig kompetente konsulenter.

Landsforeningen KiN har over lengre tid sett behovet for å etablere et kurstilbud for kunstkonsulenter, og har i samarbeid med sine kunstsentre utarbeidet en kursmodell som vil foregå i to moduler:

Modul 1: Nasjonal del som er felles for deltakere fra alle regioner. Arrangeres i Oslo 20. og 21. november 2023.

Modul 2: Regional fordypningsmodul for inntil åtte deltagere som vil jobbe som Kunstkonsulent i Nord-Norge. Denne denne delen starter som et seminar i forbindelse med NNBKs og NKNNs årsmøte i Bodø første helgen i mars 2024. De som har fått plass på kurset vil deretter reise videre over fjorden til Svolvær og Kunstnerhuset i Lofoten, der en fordypende workshop vil foregå fra mandag 11. mars til onsdag 13. mars 2024.

KURSETS INNHOLD

Modul 1 omfatter:

Historikk, rolleforståelse og prosjektledelse, inkludert kunstplan, stedsanalyse og budsjett, relevant regelverk og finansiering. KORO (Statens organ for kunst i offentlige rom) vil gi en innføring i sin virksomhet på nasjonalt nivå, og kunstsentrene om sin virksomhet som regionale kompetansesentre for kunst i offentlige rom.

I tiden mellom Modul 1 og Modul 2 skal deltakerne arbeide med en gruppebasert hjemmeoppgave hvor det skal utarbeides en kunstplan. Kunstplanen skal inneholde prosjektbudsjett med finansieringsplan og beskrive plassering, kunstform, metode for valg av utførende kunstner, fremdriftsplan og plan for formidling og forvaltning av kunstprosjektet. Det vil bli gjennomført digital veiledning i arbeidsperioden, og resultatet skal presenteres på kursets siste dag. Erfarne kunstkonsulenter og fagpersoner fra kunstsentrene vil gi tilbakemelding på presentasjonene.

Modul 2 omfatter:

Fokus på regionale og lokale kunstprosjekter. Innføring i hvem som bygger hva, formidling, forvaltning, drift og vedlikehold, pluss presentasjon av hjemmeoppgaver. Modul 2 vil også vektlegge deltakernes innspill og diskusjon av relevante problemstillinger.

Begge moduler inkluderer befaringer og/eller presentasjoner av offentlige kunstprosjekter.

ETTER KURSET SKAL DELTAGERNE

Ha de grunnleggende kunnskaper som kreves for en kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder innen kunst i offentlige rom.

Kunne ta på seg oppdrag og være trygg i rollen som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder.

Kunne identifisere og løse ulike faglige, praktiske og kommunikative utfordringer i arbeidsprosessen.

Kunne forankre og formidle kunstprosjektet på stedet, i kunstutvalget og til publikum.

Det utstedeskursbevis.

ØKONOMI

Kunstsentrene i Norge jobber for å kunne finansiere reise og opphold for alle deltakende kunstnere/kuratorer. Mer informasjon om dette kommer.

DELTAGERKRITERIER

Profesjonell kunstner eller kurator (Medlem i NBK, NK, SDS, FFF og/eller Norsk kuratorforening). Formell kompetanse, praktisk erfaring og geografisk spredning vil bli vurdert i forhold til øvrige søknader, dette for å få sammensatte grupper til kursets to ulike deler.

Kurset retter seg først og fremst mot de som er interesserte i å ta oppdrag som kunstkonsulent, men som ønsker grunnopplæring. Også erfarne kunstkonsulenter som ønsker faglig påfyll, oppdatering på gjeldende regelverk og inspirasjon til gode formidlingsplaner er velkomne til å søke.

Det forventes aktiv deltakelse i kurset og fullført hjemmeoppgave mellom de to modulene.

SØKNAD

Motivasjonstekst på maks 1 A4-side
CV

Søknader fra søkere i Nord-Norge sendes samlet i én PDF-fil til soknader@nnks.no

Søknadsfrist: 31.08.2023.

Nordnorsk kunstnersenter er kompetansesenter for Kunst i offentlig rom, i likhet med de andre 15 regionale kunstsentrene i Norge. I samarbeid med sine kunstsentre har landsforeningen KiN over lengre tid sett behovet for å etablere et kurstilbud for kunstkonsulenter. Kunstkonsulenten har en nøkkelrolle innen kunstprosjekter i det offentlige rom; som bindeledd mellom offentlige og private byggherrer, profesjonelle kunstnere, publikum og kunstverk. Gode konsulenter er helt vesentlige for å sikre gode prosesser i nye kunstprosjekter, og for å ivareta profesjonalitet og kvalitet i alle ledd.

Kursets formål er å profesjonalisere flere konsulenter, og med det bidra til å styrke kunstnernes inntektsmuligheter, og samtidig sikre oppdragsgivere større tilgang på kunstfaglig kompetente konsulenter.

Kursmodellen som er utarbeidet av KiN vil foregå i to moduler:

Modul 1: Nasjonal del som er felles for deltakere fra alle regioner. Arrangeres i Oslo 20. og 21. november 2023.

Modul 2: Regional fordypningsmodul i Nordland, over 3-4 dager i mars 2024 (nærmere info om eksakt sted og dato kommer).

Kursets innhold

Modul 1 omfatter:

Historikk, rolleforståelse og prosjektledelse, inkludert kunstplan, stedsanalyse og budsjett, relevant regelverk og finansiering. KORO (Statens organ for kunst i offentlige rom) vil gi en innføring i sin virksomhet på nasjonalt nivå, og kunstsentrene om sin virksomhet som regionale kompetansesentre for kunst i offentlige rom.

I tiden mellom Modul 1 og Modul 2 skal deltakerne arbeide med en gruppebasert hjemmeoppgave hvor det skal utarbeides en kunstplan. Kunstplanen skal inneholde prosjektbudsjett med finansieringsplan og beskrive plassering, kunstform, metode for valg av utførende kunstner, fremdriftsplan og plan for formidling og forvaltning av kunstprosjektet. Det vil bli gjennomført digital veiledning i arbeidsperioden, og resultatet skal presenteres på kursets siste dag. Erfarne kunstkonsulenter og fagpersoner fra kunstsentrene vil gi tilbakemelding på presentasjonene.

Modul 2 omfatter:

Fokus på regionale og lokale kunstprosjekter. Innføring i hvem som bygger hva, formidling, forvaltning, drift og vedlikehold, pluss presentasjon av hjemmeoppgaver. Modul 2 vil også vektlegge deltakernes innspill og diskusjon av relevante problemstillinger.

Begge moduler inkluderer befaringer og/eller presentasjoner av offentlige kunstprosjekter.

Etter kurset skal deltakeren:

Ha de grunnleggende kunnskaper som kreves for en kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder innen kunst i offentlige rom.

Kunne ta på seg oppdrag og være trygg i rollen som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder.

Kunne identifisere og løse ulike faglige, praktiske og kommunikative utfordringer i arbeidsprosessen.

Kunne forankre og formidle kunstprosjektet på stedet, i kunstutvalget og til publikum.

Det utstedes kursbevis.

Økonomi

Kunstsentrene i Norge jobber for å kunne finansiere reise og opphold for alle deltakende kunstnere/kuratorer. Mer informasjon om dette kommer.

Deltakerkriterier

Profesjonell kunstner eller kurator (Medlem i NBK, NK, SDS, FFF og/eller Norsk kuratorforening). Det er de regionale kunstsentrene som skal behandle søknadene. Det er begrenset plass på kurset. Formell kompetanse, praktisk erfaring og geografisk spredning vil bli vurdert i forhold til øvrige søknader, dette for å få sammensatte grupper til kursets to ulike deler.

Kurset retter seg først og fremst mot de som er interesserte i å ta oppdrag som kunstkonsulent, men som ønsker grunnopplæring. Også erfarne kunstkonsulenter som ønsker faglig påfyll, oppdatering på gjeldende regelverk og inspirasjon til gode formidlingsplaner er velkomne til å søke.

Det forventes aktiv deltakelse i kurset og fullført hjemmeoppgave mellom de to modulene.

Søknad

Motivasjonstekst på maks 1 A4-side
CV

Søknader fra søkere i Nord-Norge sendes samlet i én PDF-fil til soknader@nnks.no

Søknadsfrist: 31.08.2023.Om Kunstsentrene i Norge:

Landets 15 regionale kunstsentrene har sitt utspring i kunstpolitiske tiltak fra 1970-årene, med sterke røtter i Kunstneraksjonen i 1974/75. Kunstsentrene har et overordnet ansvar for å styrke det levende kunstfeltet i distriktene gjennom å være regionale ressurssentre for visning og formidling av profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk. Det enkelte kunstsenter representerer sin unike institusjonshistorie og er i dag et resultat av både lokale, regionale og nasjonale føringer som har vært lagt for de mellomstore kunstinstitusjoner. Kunstsentrenes samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsentrene har i snart 50 år vært regionale ressurs- og kompetansesentre for visuell kunst i alle landets regioner. Landsforeningen KiN (Kunstsentrene i Norge) ble etablert i 2010 og er en landsdekkende medlemsforening, et kunstfaglig nav og institusjonsnettverk for kunstsentrene.

Kunstkonsulentkurset har mottatt tilskudd fra KORO, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Billedkunstnerne Innlandet, m.fl.


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no