Guri og Olga 1
Fra TEST-LAB i Svolvær, september 2023. Foto: Kjell Ove Storvik.
Aktuelt

Utviklingsplattform for formidling i skolen lever videre

I november ble det klart at den landsdekkende utviklingsplattformen DKS-LAB får innvilget støtte for en ny periode. DKS-LAB bygger blant annet på suksessen Nordnorsk kunstnersenter har hatt med utviklingen av formidlingsproduksjoner til skoler i regionen.

Gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) får barn og unge i hele landet oppleve kunst. DKS-LAB er en faglig utviklingsplattform for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Her får kunstnere anledning til å utvikle og teste prosjekter for og med barn og unge i samspill med et faglig kollegium, og med elever i skolen.

DKS-LAB bygger på suksessen til Nordnorsk Kunstnersenter og «TestLab UNG», og har blitt et flerårig og landsdekkende samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken.

Ordningen har vært organisert som et treårig løp i perioden 2021-2023. I november kom nyheten om at Sparebankstiftelsen DNB bevilger 4 millioner til ny runde med DKS-LAB. Tilskuddet gir finansiell støtte til tre nye år.

DKS-LAB Nordland 2023

Nordnorsk kunstnersenter er vertsinstitusjon for DKS-LAB i Nordland, og den siste utgaven fant sted i Svolvær i september i år. Gjennom en åpen utlysning mottok kunstnersenteret 27 søknader fra ulike kunstnere. Av disse ble følgende valgt ut til å delta med prosjektene sine: Guri Simone Øveraas og Olga Gry Becker, Kristin Tårnes og Øystein Pålsønn Lønvik.

DKS-LAB 2023 foregikk på Nordnorsk kunstnersenters gjesteatelier Kunstnerhuset i Svolvær fra 4. til 8. september. Veiledere under laben var Janna Thöle-Juul (formidlingsleder), Kristin Risan (kunstpedagog) og Gry Løvmo (produsent for DKS Nordland).

I løpet av fem dager fikk kunstnerne mulighet til å utvikle et prosjekt til Den Kulturelle Skolesekken sammen med kollegaer og fagfolk. Med fokus på muligheter og rammer innenfor den kulturelle skolesekken, fikk kunstnerne spisset sin idé og videreutviklet metoder for formidlingen. Hvert prosjekt ble testet tre ganger i skolen sammen med barn i den aktuelle aldersgruppen. Det ble lagt til rette for at alle deltakerne fikk oppleve de andres prosjekter i klasserommet, noe som gav god læring.

Nå blir det altså mulig for kunstnere å søke seg med på DKS-LAB Nordland også i 2024.

Følg med! Utlysningen kommer en gang på våren.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Se bilder fra TEST-LAB i Svolvær, september 2023

Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Foto: Kjell Ove Storvik.

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no