| Nordnorsk kunstnersenter

Hva vi gjør

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) er Nord-Norges regionale senter for samtidskunst. Vi er en sentral aktør i regionens kunstliv, som initativtaker til prosjekter, produsent, formidler og organisator. For kunstnere og offentlige og private organisasjoner er NNKS en viktig ressurs.

Senteret driver en omfattende aktivitet i et stort geografisk område. Som et kunstsenter grunnlagt og eid av regionens kunstnerorganisasjoner legger NNKS stor vekt på å formidle både kunstverk og kunstnerisk skapende virksomhet, samtidig som vi bidrar til å styrke kunstnernes og samtidskunstens betydning i vår region.

Utstillinger:

Vi har et løpende utstillingsprogram og viser hvert år 5-6 utstillinger i vårt eget galleri i Svolvær. I tillegg utvikler vi utstillinger i samarbeid med andre aktører i Norge og utlandet. Les mer her.

Regionale kunstprosjekter:

NNKS engasjerer seg på utvalgte steder i Nord-Norge. Med et langsiktig perspektiv arbeider vi over flere år og lar kunsten møte stedet.I 2020-2022 arbeider vi med Vardø i Troms og Finnmark. Tidligere har vi produsert og presentert en serie kunstprosjekter på Mo i Nordland. Les mer om vårt engasjement i Vardø her.

Lofoten International Art Festival – LIAF:

Siden 2009 har Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) eid og drevet den internasjonale LIAF-biennalen, en av Nordens eldste kunstbiennaler. LIAF har et kunstnerisk råd med fem medlemmer og kurateres hver gang av nye kuratorer. I 2019 mottok LIAF Kunstkritikerprisen fra Norsk Kritikerlag. . Les mer om LIAF her.

Læring og kunstformidling:

Nordnorsk kunstnersenter har en omfattende formidlingsaktivitet med særlig vekt på barn og unge. Blant annet utvikler, organiserer og produserer vi tilbud til Den kulturelle skolesekken. Kunstnere i vårt nettverk holder workshop/kunstverksteder over hele Nord-Norge. Les mer her.

Kunst i offentlige rom:

Vi jobber for at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige rom i Nord-Norge. NNKS fungerer som rådgiver for offentlige og private oppdragsgivere, og for kunstkonsulenter, kuratorer og utøvende kunstnere. NNKS har høy faglig kompetanse og et omfattende nettverk av konsulenter og kunstnere. Les mer om vårt arbeid med kunst i offentlige rom og se eksempler fra realiserte prosjekter her.

Salg av kunst:

Vi har landsdelens største kunstutsalg og representerer de fleste kunstnere og kunsthåndverkere i Nord-Norge. I vår kunsthandel i Svolvær finner du et stort utvalg av kunst og kunsthåndverk. Du kan også se et utvalg på våre nettsider. Les mer om kunsthandelen her.

Kunstnerhuset og kunstneropphold:

Kunstnerhuset i Svolvær har tatt imot kunstnere siden 1951. Gjesteatelieret er eid av NNKS. Vi tilbyr rom og atelier til kunstnere r på ukes eller månedsbasis for Vi arrangerer også egne gjesteatelierprogram og aktiviteter knyttet til Kunstnerhuset. Les mer om Kunstnerhuset her.


Siste fra Kunstkanalen
Arkitektur som instrument
En lydworkshop for 5. klasse - med arkitekt Gisle Nataas.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no