| Nordnorsk kunstnersenter

Organisasjon og styre

Nordnorsk kunstnersenter er eid av regionens kunstnere og mottar driftsfinansiering fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Vågan kommune.

Årsmøte

Kunstnersenterets generalforsamling består av medlemmene i de to regionale kunstnerorganisasjonene, Nord-Norske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge. Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april.

Styret

Styret i NNKS består av 2 representanter fra Nord-Norske Bildende Kunstnere, 2 representanter fra Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, 1 ansattes representant, 1 representant oppnevnt av de nordnorske fylkene og 1 ekstern styremedlem. Per i dag er dette styret i NNKS:

 • Silja Skoglund, styrets leder (NKNN)
 • Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, styrets nestleder (NKNN)
 • Kåre Grundvåg, styremedlem (NNBK)
 • Jet Pascua, styremedlem (NNBK)
 • Berte T. Ynnesdal, styremedlem (ansattes representant)
 • Tone-Helen Toften, styremedlem (Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner)
 • Ørjan Arntzen, styremedlem (ekstern)
 • Linn Rebekka Åmo, varamedlem (NNBK)
 • Arnold Johansen, varamedlem (NNBK)
 • Brith Hennie Halvorsen, varamedlem (NKNN)
 • Marsil Andjelov Al-Mahamid, varamedlem (NKNN)
 • Gunvor Guttorm, varamedlem (Finnmark, Troms, Nordland fylkeskommuner)
 • Øivind Skjerve, varamedlem (ekstern)

(NKNN= Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, NNBK=Nord-Norske bildende kunstnere)


Siste fra Kunstkanalen
Arkitektur som instrument
En lydworkshop for 5. klasse - med arkitekt Gisle Nataas.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no