Forsidebilde Under åpningsdagen av LIAF 2022 der folk har samlet seg rundt Haroon Mirzas verk Message from a Star Foto Kjell Ove Storvik
Forsidebilde Under åpningsdagen av LIAF 2022, der folk har samlet seg rundt Haroon Mirzas verk Message from a Star. Foto Kjell Ove Storvik.

Virksomhetsrapporter

Her finner du virksomhetsrapporter, årsberetninger og årsmøtereferater. Oversikt over alle utstillinger, kunstprosjekter, festivaler, seminarer, formidling, arbeid med barn og unge og andre aktiviteter gjennom året.

Årsmøte 2023

Nordnorsk kunstnersenters sakspapirer til årsmøtet 2023:

NNKS årsberetning 2022 og sakspapirer for årsmøtet 2023

Sakspapirer som separate dokumenter:

Dagsorden

05/2023_1 Årsberetningen for 2022

06/2023_2 Regnskap for 2022

06/2023_3 Revisjonsberetning

07/2023_4 Strategi for 2023-2027

07/2023_5 Handlingsplan for 2023-2024

08/2023_6 Revidert budsjett for 2023 og budsjett for 2024

08/2023_7 Kommentarer revidert budsjett for 2023 og budsjett for 2024

09/2023_8 Kontrollutvalgets rapport

10/2023_9 Forslag fra Nordnorsk kunstnersenters styre om vedtektsendringer av §2, §3, §5

10/2023_10 Forslag fra Nordnorsk kunstnersenters styre om godtgjørelse for nestleder

10/2023_11 Forslag fra Siri Kvitvik om vedtektsendring av §5

10/2023_12 Forslag fra kontrollutvalget om å utarbeide en instruks for kontrollutvalget

12/2023_13 Nominasjonskomitéens innstilling til styret

12/2023_14 Organisasjonenes innstilling til ny nominasjonskomité

12/2023_15 Fylkesrådets oppnevningsbrev

Vedtekter for Nordnorsk kunstnersenter

Ny instruks for LIAFs kunstneriske råd


Årsmøte 2022

Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsrapport 2021 og sakspapirer til årsmøtet 2022:

Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge årsmøte 2022 og årsmelding 2021

Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsberetning og årsmøtepapirer 2022:


Årsmøte 2021

Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsrapport 2020 og sakspapirer til årsmøtet 2021:


Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsberetning og årsmøtepapirer 2021:


Årsmøte 2020


Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) – årsberetning 2019 og sakspapirer til årsmøtet 2020:


Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsberetning og årsmøtepapirer forårsmøte 2020:


Årsmøte 2019


Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsberetning for 2018, virksomhetsrapport 2018 og årsmøtepapirer:


Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsberetning og årsmøtepapirer 2019:


Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) referat fra årsmøtet 2019:Årsmøte 2018


Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsberetning for 2017, driftsrapport 2017 og årsmøtepapirer:


Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsberetning og årsmøtepapirer 2018:
Siste fra Kunstkanalen
Video om utstillingen «Om kunst og vennskap»
I denne reportasjen av Sanjey Sureshkumar får du høre kunstnerne Mimi Gross og Inger Johanne Grytting fortelle om arbeidene sine, og sitt vennskap. Utstillingen "Om kunst og vennskap" vises ved Nordnorsk kunstnersenter til 3. september 2023.

Siste fra nyheter
Skaperglede og utfoldelse på Sommerskolen
Janna 7098

Siste fra prosjekt
Glasstilstander - et gjestekunstnerprogram
Ai R kunstner Anna Linda Daniel utenfor Cathinka Mæhlums glasshytte i Kabelvåg Foto Sanjey Sureshkumar 2021
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no