Tidligere utstilling

Øyvind Novak Jenssen: «Skulpturer fra testkjøkkenet»

Testkjøkkenet
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
  • Fra
  • Til
“Det gror og det forfaller, testes, kokes og tørkes. Det glemmes og forandres. Alle følelsene i kroppen blir hundre prosent.”
— Øyvind

Øyvind Novak Jenssen er en kunstner som er opptatt av ulike organiske prosesser, der materialer og råvarer får utvikle seg over tid. Prosessene er en måte å stifte nærmere bekjentskap med materialene, men det er også en måte å bli bedre kjent med et sted på. De siste årene har Øyvind tilbrakt en god del tid i Lofoten: I fjæra, på havet, i marka, og ved kjøkkenbenken. Til utstillingen «Skulpturer fra testkjøkkenet» har det lokale råvareutvalget som finnes her fra naturens side ‒ i form av spiselige vekster, fisk, kråkeboller, tang osv. ‒ vært utgangspunktet for sanking, bearbeidelse og eksperimentering.

Sentralt i utstillingsrommet har Øyvind bygget et kjøkken. For det er fra kjøkkenet han henter mange av metodene sine. Innen kokkeverdenen er testkjøkkenet et sted for fri utforskning, som omverdenen sjelden får innsyn i, der man kan eksperimentere for å komme fram til nye retter som kanskje kan ende opp på en restaurantmeny. I Øyvinds testkjøkken er det utforskingen i seg selv ‒ med mangfoldet av prosesser, råvarer, lukter, overflater og farger som finnes der ‒ som eksponeres. Her har tiden fått spille en viktig rolle; materialene og råvarene har gjerne vært gjenstand for lengre utprøvninger for å se hvilket potensiale de innehar. Faktorer som temperatur, kjemi og bakterieutvikling har vært med på å forme arbeidene. Fram mot utstillingen har Øyvind blant annet jobbet med fermentering, tørking og koking av kraft. I tillegg har han eksperimentert seg fram til produkter som såpe av skreileverolje, garvet skreiskinn og lim fra fiskeavfall. Forsøk fra egen produksjon av glass laget av hjerteskjell, stortare og sand er også inkludert i installasjonen. Noen av prosessene fortsetter underveis: kar for tørking av salt inngår i visningsrommet, der saltvann ligger og fordamper gjennom utstillingsperioden.

Øyvind Novak Jenssen - salt og skog
ALT SMAKER LITT BEDRE MED SALT (saltproduksjon med sjøvann fra Vestfjorden), SKOGEN HOLDER MEG OPPE (trolig osp, hentet fra Svinøya, med diverse semitransparente konsistenser) og plansjer med informasjon over prosesser og råvarer i utstillingen. Foto: Kjell Ove Storvik.


Som kunstner har Øyvind en spesiell nærhet til prosessene, råvarene og materialene sine. Han er i aller høyeste grad «hands on», ingenting «outsources», og det kan se ut som han er en mester på selvberging. I utstillingen er så å si alt som presenteres ‒ ned til små detaljer som garderobekroker av keramikk, skjærefjøler og tallerkener ‒ laget av han selv. Et genuint forsøk på å ta tilbake både de kreative prosessene som ligger bak alt det vi omgir oss med, og kunnskapen om hvordan alle tingene rundt oss er laget. Denne formen for taus kunnskap som ligger i hendende og i kroppen, er noe som har blitt en naturlig og integrert del av Øyvinds kunstneriske virke, og som han har tatt med seg fra sin bakgrunn som kokk. På mange måter resonnerer det med antropologen Tim Ingolds formuleringer om hvordan vår kunnskap om verden rundt oss ikke skjer gjennom beskrivelse, fortolkning og representasjon, men gjennom å aktivt skape og samhandle med det denne verdenen består av. Det dreier seg om en form for ferdighet som er praktisk og ikke teoretisk, en praksis som skjer i et samspill mellom mennesker, redskap og ulike former for levende materie og materialer. Hos Øyvind tar dette samspillet også form av en raushet mot publikum: vi inviteres inn i et åpent og rikt landskap for eksperimentering og smaking, der fiskekraft og smaksprøver deles ut, og der instruksjoner og forklaringer på de ulike prosessene formidles i plansjer og inskripsjoner. Selve kjøkkenet vil i etterkant av utstillingen doneres til Kunstnerhuset i Svolvær slik at andre kan fortsette utforskningen av Lofotens lokale råvarer.

Øyvind Novak Jenssen - skjærefjøler
SKJÆREFJØLENE. Inskripsjoner med instruksjoner for hvordan man fileterer en torsk. Foto: Kjell Ove Storvik.Sandreolene
SANDREOLENE. Hyller med keramiske fliser basert på avstøp av strender ved Kalle og ved Lofotkatedralen. Gode oppbevarings- og tørkemuligheter. Foto: Kjell Ove Storvik.


Øyvind Novak Jenssen (f. 1988, Drammen) har bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim, og holder for tiden på med en master ved Kunstakademiet i Oslo. Tidligere har han blant annet stilt ut ved Trondhjems kunstforening. Øyvind har bakgrunn som kokk, og har ved flere anledninger brukt sin kunnskap om mat i kunstsettinger, blant annet som del av duoen Kvae og Bark (sammen med Karoline Sætre). I 2019 var han med å lede en workshop for sanking og utforskning av tang som del av LIAFs Tangkongress.

Torskemager
Nærbilde av torskemageskulptur. Foto: Kjell Ove Storvik.


Nærbilde av osp
Nærbilde av SKOGEN HOLDER MEG OPPE. Trolig osp, hentet fra Svinøya, med diverse semitransparente konsistenser. Foto: Kjell Ove Storvik.Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no