Tidligere prosjekt

Aleksander Johan Andreassen: «CENTARIUM»

Filmprosjekt som ser på kjøpesenter som sosialt, estetisk og kulturelt fenomen. En del av Nordnorsk kunstnersenters satsning i Mo i Rana.

CENTARIUM er en filmproduksjon av Aleksander Johan Andreassen. I dette prosjektet tok Andreassen for seg norske kjøpesenter som sosialt, estetisk og kulturelt fenomen. Han hadde direkte tilgang til å bruke utvalgte sentre for undersøke og utvikle stedsspesifikke, filmatiske og performative momenter. Oppstarten til denne serien av arbeider fant sted på Mo og i tilknytning til bygningen som blir kalt «modellen» til Norske kjøpesenter.
Norge har i dag det største antall kjøpesenterkvadratmeter per innbygger i Europa. Det vil i praksis si 926 kvdratmeter per 1000 innbygger, noe som tilsvarer nesten en kvadratmeter kjøpesenter per person. Andreassen ønsket i dette arbeidet å utfordre samt undersøke brukere og konsumenter sine bevegelser i disse, til tider identiske, rommene.

Prosjektet gikk i gang høsten 2018 i Mo i Rana, et sted der kjøpesentrene lenge har definert bybildet.

Aleksander Johan Andreassen er kunstner og filmskaper, født og oppvokst i Bodø, bosatt i Oslo. Aleksander har vist sine arbeider i utstillinger og på filmfestivaler i inn og utland og jobber hovedsakelig med film og videoinstallasjoner. I tillegg er han involvert i ulike samarbeidsprosjekter innenfor film og scenekunst. Sommeren 2017 vant han Gullstolen for beste norske kortfilm under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Han har sin utdannelse fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm.

CENTARIUM ble støttet av Kulturrådet (Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen), Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond, Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Nordnorsk filmsenter.

Premiere var 4. mai kl. 14:00 på Coop OBS Mo i Rana.

Filmen gikk videre på storskjerm 6.–11. mai på AMFI Mo i Rana.

Aleksander Johan Andreassens verk CENTARIUM ble produsert i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter (NNKS). Samtidig pågikk prosjektet RAANEN VOUDNA av Sissel Mutale Bergh som en del av denne satsningen.

I 2016 hadde Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) en åpen utlysning til kunstnere om å sende inn forslag til kunstprosjekter for Mo i Rana. Det første prosjektet, Mikado av Robert Johansson sto Jernbaneparken i sentrum av Mo mellom november 2017 og April 2018. Hannah Mjølsnes og Mike Leisz produserte verket DRAGE, en videoinstallasjon vist i Nordland teater sin Black box våren 2018. På Rana bibliotek ble også Mette Edwardsens performance Time has fallen asleep in the afternoon sunshine vist over tre dager. I tillegg initierte Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) formidlingsansvarlig, Kristin Risan et samarbeid med kunstneren Eirik Audunson Skaar, Helgelandmuseet, Rana historielag og Nordland teater sin forestilling SONA/ZONA. Skoleelever fra Rana kommune besøke Dunderland hvor Nordnorges best bevarte krigsfangeleir ligger. Etter besøket fikk ungdommene se teaterstykket som handler om fanger i tvangsarbeid. Ønsket var å nå frem til skolelevene med historien om de nær 100 000 sovjetiske krigsfangene som ble satt i tysk tvangsarbeid i Norge under krigen.

Prosjektene er støttet av Bildende kunstneres hjelpefond.


Siste fra Kunstkanalen
Billedserie fra Rina Charlott Lindgrens utstilling "Shapeshifter".
Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fra 5. november til 8. januar, og inkluderer også verk av Bjørn Bjarre, Thomas Falstad, Mattias Härenstam, Ingri Haraldsen og Øystein Lønvik.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no