Tidligere prosjekt

Aleksander Johan Andreassen: «CENTARIUM»

Filmprosjekt som ser på kjøpesenter som sosialt, estetisk og kulturelt fenomen. En del av Nordnorsk kunstnersenters satsning i Mo i Rana.

CENTARIUM er en filmproduksjon av Aleksander Johan Andreassen. I dette prosjektet tok Andreassen for seg norske kjøpesenter som sosialt, estetisk og kulturelt fenomen. Han hadde direkte tilgang til å bruke utvalgte sentre for undersøke og utvikle stedsspesifikke, filmatiske og performative momenter. Oppstarten til denne serien av arbeider fant sted på Mo og i tilknytning til bygningen som blir kalt «modellen» til Norske kjøpesenter.
Norge har i dag det største antall kjøpesenterkvadratmeter per innbygger i Europa. Det vil i praksis si 926 kvdratmeter per 1000 innbygger, noe som tilsvarer nesten en kvadratmeter kjøpesenter per person. Andreassen ønsket i dette arbeidet å utfordre samt undersøke brukere og konsumenter sine bevegelser i disse, til tider identiske, rommene.

Prosjektet gikk i gang høsten 2018 i Mo i Rana, et sted der kjøpesentrene lenge har definert bybildet.

Aleksander Johan Andreassen er kunstner og filmskaper, født og oppvokst i Bodø, bosatt i Oslo. Aleksander har vist sine arbeider i utstillinger og på filmfestivaler i inn og utland og jobber hovedsakelig med film og videoinstallasjoner. I tillegg er han involvert i ulike samarbeidsprosjekter innenfor film og scenekunst. Sommeren 2017 vant han Gullstolen for beste norske kortfilm under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Han har sin utdannelse fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm.

CENTARIUM ble støttet av Kulturrådet (Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen), Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond, Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Nordnorsk filmsenter.

Premiere var 4. mai kl. 14:00 på Coop OBS Mo i Rana.

Filmen gikk videre på storskjerm 6.–11. mai på AMFI Mo i Rana.

Aleksander Johan Andreassens verk CENTARIUM ble produsert i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter (NNKS). Samtidig pågikk prosjektet RAANEN VOUDNA av Sissel Mutale Bergh som en del av denne satsningen.

I 2016 hadde Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) en åpen utlysning til kunstnere om å sende inn forslag til kunstprosjekter for Mo i Rana. Det første prosjektet, Mikado av Robert Johansson sto Jernbaneparken i sentrum av Mo mellom november 2017 og April 2018. Hannah Mjølsnes og Mike Leisz produserte verket DRAGE, en videoinstallasjon vist i Nordland teater sin Black box våren 2018. På Rana bibliotek ble også Mette Edwardsens performance Time has fallen asleep in the afternoon sunshine vist over tre dager. I tillegg initierte Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) formidlingsansvarlig, Kristin Risan et samarbeid med kunstneren Eirik Audunson Skaar, Helgelandmuseet, Rana historielag og Nordland teater sin forestilling SONA/ZONA. Skoleelever fra Rana kommune besøke Dunderland hvor Nordnorges best bevarte krigsfangeleir ligger. Etter besøket fikk ungdommene se teaterstykket som handler om fanger i tvangsarbeid. Ønsket var å nå frem til skolelevene med historien om de nær 100 000 sovjetiske krigsfangene som ble satt i tysk tvangsarbeid i Norge under krigen.

Prosjektene er støttet av Bildende kunstneres hjelpefond.


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no