Tidligere prosjekt

BRØD OG FORTELLINGER

Bakkeslett6

Integrering og sanselig kulturutveksling der brødet er i fokus. Med billedkunstner Eva Bakkeslett.

  • Passer for: Barnehage/Grunntrinn/Ungdomsskole/Videregaaende
  • Idé: Eva Bakkeslett
  • Produksjon: Eva Bakkeslett
  • Kunstnere: Eva Bakkeslett
  • Lokaler: Spesiell.
  • Sted detaljer: Skolekjøkken eller kantine med stekeovn
  • Dager: 1
  • Varighet: 1 gruppe pr dag
  • Antall elever: 25
Bakkeslett4 650x300

Brød og fortelling

Prosjektet handler om integrering gjennom kulturutveksling der brødet er i fokus.
Brødet er fundamentet i de fleste kulturer over hele verden. I 8000 år har folk bakt, formet og delt brød.
Brød inneholder mysterier og alkymi, fortellinger om tapte sivilisasjoner, krig og religiøse seremonier. Brød har forårsaket revolusjoner, opprør og migrasjon, og vært opphav for myter og fester.
Brød er selve livet på tvers av kulturer og grenser.

Ingen språkhindring

bakkeslett3

Brødet og brødkulturen kobler deltagerne og de ulike historiene fra ulike nasjoner sammen på tvers av bakgrunn og språk.
Det legges stor vekt på at mangel på språk ikke skal være en hindring for å kunne delta på prosjektet.
Gjennom lek, baking og historiefortelling kobler vi sammen elever med flere språk og kulturelle bagrunner

Inviter hele familien

bakkeslett7

Prosjektet passer fint også for mindre barn.
Velegnet for å lage koblinger mellom innvandrerfamilier og norske familier. Også gjennom barnehage eller mødre/fedre grupper kanskje?
Det er særlig fint når små barn er med og baker med foreldrene.
Inviter bakende besteforeldre, eller en baker fra et asylmottak i nærheten?
Dette er også en fantastisk mulighet for asylsøkere å komme ut i lokalmiljøet, og for barn og unge å oppleve hvor berikende et flerkulturelt samfunn kan være hvis man deler hverandres kultur.

Skoler med elever fra mange kulturer kan bruke prosjektet til å synliggjøre den flerkulturelle rikdommen de sitter inne med.

Tilpasset prosjekt

img_5748

Etter avtale med kunstneren, Eva Bakkeslett, kan prosjektet tilpasses ulike aldersgrupper, elevsammensetninger og tidsrammer.
Prosjektet kan også utvides til å omfatte både film, fortellekunst og tegning/maling som verktøy for historieformidling.
Om man ønsker å invitere voksne til prosjektet er erfaringene med dette svært gode. Brødbaking og matlaging fungerer strålende som brobygger på tvers av både alder og kulturell bakgrunn.

Kunstnerprofil

Eva Bakkeslett

Jeg initierer, katalyserer og skaper kreative og miljøengasjerte kunst prosjekter, workshoper, filmer, foredrag og arrangementer.


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no