Tidligere prosjekt

Den kulturelle skolesekken - Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid / Kväänin/norjansuomalainen tradisuunitieto kohtaa uuen aian

Hva vil det si å være kvensk eller norsk-finsk? Hva er kvensk håndverk? Hva definerer det og hvordan kan du som elev være med på å bestemme hva det kan være? Dette er spørsmål som stilles i pilotprosjektet ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

03 desember 2021 avsluttet det vel gjennomførte pilotprosjket «Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid / Kväänin/norjansuomalainen tradisuunitieto kohtaa uuen aian» i Vadsø.

Nordnorsk kunstnersenter har vært prosjektleder for prosjektet, som er initiert av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi har så heldig å få bruke Ruija kvenmuseum som arena for aktiviteten og få samarbeide med deres dyktige formidler Lisbeth Dragnes. Formålet var å utvikle og formidle en DKS-produksjon basert på kvensk/norsk-finsk kunst og kultur.

Fire kvenske kunstnere deltok i prosjektet; Kristin Junttila Valkoinen, Maija Liisa Björklund, Liv Bangsund og Åsne Kummeneje Mellem.

Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
“Tusen takk til de fire kunstnere som deltok i prosjektet. Det har vært en fryd å se dere i aksjon.”
— Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

Museet åpnet i sommer. Samtidig ble verdens første kvenske kunstbiennale arrangert. I forlengelse av verdens første kvenske kunstbiennale i Vadsø, hvor Liv, Åsne og Maija Liisa alle tre deltok med ulike verk. I dette prosjektet er det elevene som skal lage sin egen kvenske kunstbiennale. De skal definerer hva kvensk kunst kan være.

Gjennom prosjektet fikk elevene "smake" på kvensk kultur, kjenne på hvordan det er å ta språket og finske juleterter/joulutorttu i sin munn, og reflektere over – og uttrykke kompleksiteten - ved egen identitet.

Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

En stor takk går også til elever og lærere fra ungdomstrinnet ved skolene i Vadsø og Vestre Jakobselv som bidro i utviklingsarbeidet og stilte opp i utprøvingen og evalueringen av konseptet. Og til kunstneratelieret i Vadsø som tilrettela for gode bo- og arbeidsforhold under pilotprosjektet.

Vi ønsker lykke til med fortsettelsen og håper at riktig mange elever rundt i Norge får muligheten til å møte denne spennende og lærerike produksjonen!

Kristina Junttila Valkoinen Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
Kristina Junttila Valkoinen Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

Kristina Junttila Valkoinen er norskfinsk kunstner som jobber innenfor Live Art. Hun konstruerer hendelser og visninger hvor ulike former for medskapende aktivitet kan oppstå, i lokaler fra frisørsalonger, eldrehjem, seminarrom til mer konvensjonelle scenerom og gallerier. Stedet, konteksten og folkene til forestillingen er ofte utgangspunktet for prosessen. Hun er utøver, medskaper, regissør, forsker og pedagog. Hun er interessert i å utforske scenekunst som et sted for samfunnsdeltagelse og utvide hvilke former ei forestilling kan ta.

Liv Bangsund er billedkunstner med kvenske røtter i Nordreisa. De fleste sommerferiene ble tilbrakt i Oksfjorden hvor det på 1960-tallet var et levende samfunn preget av bærekraftig jordbruk, fiske og god kunnskap om de tradisjonelle håndverkene som ble praktisert der. Andre karakteristikker på det kvenske samfunnet som hun fortsatt er en del av er vennlighet, samhold og dugnad. Hennes kunstpraksis har vært, og vil alltid være, påvirket av dette.

Liv Bangsund Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
Liv Bangsund Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

Maija Liisa Björklunds kunstpraksis strekker seg over blant annet installasjon og performative praksiser. De omhandler ofte hvordan indre og ytre rom oppleves og fortolkes, og hvordan tegn leses. Skjulte eller glemte former for kunnskap er et tilbakevendende tema. Tekstproduksjon i form av automatskrift er ofte innlemmet i prosjektene, enten som del av en prosess, eller et mål i seg selv.

Maija Liisa Björklund. Foto: Lisbeth Dragnes, Formidler for Vadsø museum - Ruija kvenmuseum
Maija Liisa Björklund. Foto: Lisbeth Dragnes, Formidler for Vadsø museum - Ruija kvenmuseum

Åsne Kummeneje Mellem er i sin kunstpraksis orientert mot sin kvenske identitet. Hun bruker håndverket for å synliggjøre kampen som den yngre generasjonen må fortsette med når kvenske tidsvitner forsvinner. Med få muligheter til å lære fra andre og mer erfarne kvenske kunstnere, blir hun inspirert av de uendelige dørene som åpnes når man ikke har satte regler.

Åsne Kummeneje Mellem Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum
Åsne Kummeneje Mellem Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum

DKS-LAB er en landsdekkende utviklingsplattform for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. DKS-lab bygger på «TestLab UNG» som ble utviklet av Nordnorsk kunstnersenter og skal legge til rette for å gi kunstnere bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.

Produksjoner vi har vært med på å utvikle i 2021 er Ann-Sofie Kristine Kallok og Kamilla Marie Triumf - Kunst og design går nye veier/Dáidda ja designa ođđa luottat. Bianca Hisse Silva og Petri Kristian Henriksen sin produskjson: The future is flat og Tigermelk: en norsk-tamilsk fortelling av Sanjey Sureshkumar/Ajay Sureshkumar ser du her. Og Elina Waage Mikalsens Undersang/Jaskes šukŋa.

Nordnorsk kunstnersenter var også så heldig og fikk bistå Pikene på broen i Kirkenes med deres første DKS-LAB. Medvirkende kunstnere var Sarah Gerats, Jannicke Lie og Kvae&Bark: Karoline Sætre & Øyvind Novak Jensen.


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no