Tidligere utstilling

Marianne Bjørnmyr og Hanne Grieg Hermansen: «Det øyet ikke ser»

Det øyet ikke ser 680 x 510
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
  • Fra
  • Til

På hver sine måter utforsker de to kunstnerne spørsmål knyttet til synlighet og lys, med utgangspunkt i fotografiet.

I denne utstillingen viser Marianne Bjørnmyr og Hanne Grieg Hermansen både nye og eldre arbeider med ulike tilnærminger, men overlappende tematikk. Med sine analoge fotografier tar Marianne utgangspunkt i vitenskapshistorie for å belyse sentrale spørsmål knyttet til menneskets behov for å kartlegge, bevise og kontrollere ulike fenomener i verden. Hanne jobber med detaljrike tegninger basert på fotografier der det fototekniske har kommet i veien for det som tilsynelatende er det egentlige motivet.

De to kunstnerskapene blir her satt i sammenheng med utgangspunkt i deres felles interesse for de mest grunnleggende trekkene ved fotografiet, nemlig lys og synlighet. Ordet ‘fotografi’ har sin opprinnelse fra det greske ordene phos (lys) og graphê (tegne), og betyr med andre ord direkte oversatt «å tegne med lys». Lyset danner samtidig grunnlaget for at det er mulig for mennesket å benytte seg av synet som en måte å sanse verden på. Men vårt sanseapparat er begrenset.

Marianne Bjørnmyr har vært spesielt opptatt av vitenskapshistorie knyttet til astronomi og observasjoner av himmellegemer. Hovedverket hennes i utstillingen, 1080 Seconds That Only Exist in Here, tar utgangspunkt i hvordan oppdagelsen av fotografiet gjorde det mulig å registrere millioner av stjerner, hvorav kun en brøkdel er synlig for det menneskelige øyet. Som et synlighetens paradoks blir noen av disse stjerneregistreringene presentert for oss i en romlig fler-kanals lysbildeinstallasjon. Mariannes øvrige arbeider til utstillingen er del av det samme prosjektet, der hun tar for seg synlighetens historie og vitenskapens bruk av målinger for å organisere og etablere virkeligheten.

Hanne Grieg Hermansen har de siste årene vært opptatt av den optiske effekten av lys gjengitt med papir og blyant. Teknikken og tidsbruken står sentralt i prosjektet hennes, og viser til et misforhold mellom tiden det tar for lyset å feste seg til fotografisk film og for blyanten å fremstille det på tegnearket. Motlysmotiv går igjen i arbeidene hennes i denne utstillingen, enten det er snakk om sollys gjennom trær, eller kunstig lys i form av lyskastere. Sistnevnte representerer en mer abstrahert form for lys; motivet er helt borte, og igjen står det diffuse fargespillet i kameraets optikk. De blendende motivene i bildene, kaster lyset tilbake mot oss som står og ser på, og rokker ved betraktersituasjonen og forholdet mellom subjekt og objekt. Effekten av tegningene underbygges av lyssettingen.

Hanne Grieg Hermansen: fra serien Source Four, 2019.
Hanne Grieg Hermansen: fra serien Source Four, 2019.


Fotografiet har de siste 150 årene blitt brukt for å dokumentere virkeligheten, både i vitenskapelige og kunstneriske sammenhenger. Det har åpnet opp for nye måter å se på, og formet vår opplevelse av virkeligheten. Arbeidene i utstillingen kretser rundt mulighetene og begrensningene som ligger i fotografiet. Tidvis kan det se ut til at kameraet, eller kanskje sågar fotomediet som sådan, har fått en egen bevissthet, og teknikken sitt eget liv.

Marianne Bjørnmyr (f. 1986, Bodø) jobber med research-basert fotografi, blant annet med utgangspunkt i anekdoter fra vitenskapshistorien. Gjennom eksperimentering med analoge fototeknikker og ulike presentasjonsformer, rokker hun ved våre forestillinger om både fotografiet og virkeligheten som sådan. Marianne har bakgrunn fra fotografistudier ved London College of Communication (MA 2012). Hun har tidligere hatt separatutstillinger ved Reykjavik Photography Museum og Babel visningsrom i Trondheim, og har deltatt i flere gruppe- og kollektivutstillinger, blant annet Den Nordnorske Kunstutstilling en rekke ganger.

Hanne Grieg Hermansen (f. 1984, Oslo) arbeider med tegning primært basert på fotografi. Tid, manuelt arbeid, verdiforskyvning, illusjon og vippepunktet mellom tegning og fotografi er viktige komponenter i hennes kunstneriske virke. Å etterligne øyet og kameraet som henholdsvis synsapparat og synsteknologi står også sentralt. Hanne er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (MA 2010) og Kunsthøgskolen i Oslo (BA 2008). Hun har tidligere hatt separatutstillinger blant annet på Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet, Tag Team, Kurant og Samisk senter for samtidskunst.

Marianne Bjørnmyr: First Indicative Object, fotografi.
Marianne Bjørnmyr: First Indicative Object, fotografi.

Utstillingen er støttet av Regionale Prosjektmidler (KiN) og Norsk Kulturråd


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no