Tidligere prosjekt

Fra 0-punktet – Strategispill/arkitektur

Fra o punktet

Arkitekt Even Aursand og kunstpedagog Kristin Risan inviterer elevene til å være med på et eksperiment.

Litt skummel verden vi lever i.
Hva om noe førte til at vi mistet husene vi bor i i dag? I Troms/Finnmark har vi en link bakover til brent jords taktikk, med erfaringer fra andre verdenskrig.

Mange på jorda må også i dag overleve på det de har tilgjengelig så det er en universell problemstilling som dessverre ikke hører historien til. Vi vet at vi går mot en usikker fremtid.

Vårt prosjekt skal ikke skremme elevene, men det er greit om de reflekterer litt over at det ikke nødvendigvis er en selvfølgelighet at vi har det så godt og trygt i all fremtid. Og skulle de komme i en situasjon der infrastruktur og det rundt dem har kollapset er det interessant å snakke om hvordan de ville løst det.

Arkitektur fra 0-punktet. Finnmark
Arkitektur fra 0-punktet. Finnmark

Prosjektet er laget for å sette fokus på at arkitektur også handler om noe så enkelt som å overleve. I vårt tilfelle i et hardt klima med i utgangspunktet – litt vanskelige kår. Vi har vært gjennom perioder der folk ar vært nødt til å klare seg med lite. I Finnmark er det naturlig å knytte dette litt opp til brent jords taktikk og det faktum at mange nektet å la seg evakuere men heller holdt ut i båtvrak, huler og andre midlertidige konstruksjoner.

Hva må vi ha for å overleve. Hva klarer vi oss uten. Hva bør vi ha?

Kan man i et så hardt klima overleve på «restene etter en sivilisasjon»?
Kan vi leve uten elektrisitet, vann og avløp – og uten dusj med varmt og kaldt vann?
Vi skal ikke bruke for mye tid på å drøfte selve livsgrunnlaget (dvs hvordan skaffe mat og klær) men se på det vi kan kalle «rammen» rundt livene våre.

"Kristians hus" av Inghild Karlsen
"Kristians hus" av Inghild Karlsen

Et viktig spørsmål fra arkitektens ståsted vil være:

Er det mulig å se for seg en egen søppelestetikk/ eller bruke det vi har, en «left over» estetikk? Hvor enkelt kan et skydd være før vi kan kalle det et hus? Kan vi se for oss alternative husformer og boformer hvis vi må starte på scratch?


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no