Tidligere prosjekt

Grafikk/linoleumssnitt – WORKSHOP

IMG 0996 1300x600

Elevene får lære prosessen fra motiv til ferdig linoleumstrykk.
Med billedkunstner Åse Haraldsen

Passer for: Mellomtrinn/Ungdomsskole
Idé: Åse Haraldsen

Produksjon: Nordnorsk Kunstnersenter

Lokaler: Klasserom
Dager: 2

Varighet: 1 og 1/2 skoledag eller 2 skoledager

Antall elever: 10

Grafikk med Åse Haraldsen
Grafikk med Åse Haraldsen

De får skjære ut bildet i platen, bruke valsen, påføre
trykkfarge, trykke prøvetrykk samt ferdig produkt og delta
i innramming av ferdig arbeid.
Elevene jobber med ideer ut fra et gitt tema av instruktør i
samarbeid med lærer.

Materiellbehov:

Noen skoler har allerede skjæreutstyr, noen trenger å supplere. Tegneblyanter. Papir til grafisk arbeid/trykking. Linoleumsplater. Valse. Trykksverte- vannoppløselig. Glassflate. Arbeidsbord til trykkingen. Plaster. Tape/ maskeringstape. Fotoapparat for å dokumentere prosessen. Rammer og passepartout til avslutning/ ferdig arbeid.

Åse Haraldsen har lang erfaring som billedkunstner med diverse utsmykninger og utstillinger.
Hun har god kompetanse innen tegning og maleri samt grafisk arbeid og har hatt flere
kurs i billedkunst samt prosjekter i Den kulturelle Skolesekken. I tillegg til sin kunstfaglige utdanning,
har hun ettårig praktisk-pedagogikk for fag-/ yrkesfaglærere.

WORKSHOP /GRAFIKK/ LINOLEUMSTRYKK
1 dag:
• Litt informasjon om den grafiske teknikken samt om temaet elevene skal jobbe med, innen selve prosessen starter med utskjæring av platene.

Etter lunsj:
• En utstilling med grafikk med nordnorsk /historisk perspektiv monteres i gang eller klasserom slik at elevene får idèer og tips.
• Etterhvert som elevene jobber, blir prøvetrykkene montert på vegg i klasserommet som en større collage. På den måten får de tørke og en får oversikt.
• De fleste elevene skjærer 2 plater/ bilder i A5 format første dag.

2 dag (=1/2 skoledag):
• Elevene fortsetter arbeidet samtidig som lærer og instruktør etterhvert monterer bildene i rammer. Hver elev får ett av sine produkt innrammet. Bildene vil bli gitt til et offentlig sted i kommunen ifall de får en fin plassering.
• Innen lunsj 2 dag vil det være avklart hvem som får gaven – skolen, eldresentret, kommunens rådhus, ei ferje/ båt ..eller..
Avslutning:
• Elevene blir avfotografert med hvert sitt bilde i hånden innen overrekkelsen finner sted.

Ved bruk av 2 skoledager til Workshop/ Grafikk:
• Blir det tid for elevene til å lage flere trykk av linoleumsplata/ platene. Fordelen med det er at de får ett bilde med seg hjem.
• Men det betyr også at elevene har flere eksemplarer av sine trykk og kan bruke de i fellesskap for salg til inntekt for en planlagt skoletur. Det blir gjerne ettertraktede flotte, små kunstverk elevene kan være stolte av.
Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no