Tidligere utstilling

Espen Tversland: «Hope Springs Eternal»

Hope Springs Eternal Espen Tversland
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
  • Fra
  • Til

Kunstner Espen Tversland inviterer publikum til å reflektere over hvordan menneskers handlinger påvirker naturen i utstillingen Hope Springs Eternal.

I 2017 deltok Espen Tversland i et gjestekunstnerprogram på Svalbard kalt AiR Barents. Det var her, mens kunstneren sto og stirret ut over landskapet, at idéen til utstillingsprosjektet Hope Springs Eternal begynte å ta form. På snødekte vidder ser han hvordan en rekke med omtrent femti snøscootere danner en lang, voksende «orm» som nærmest barbarisk baner seg vei gjennom landskapet. Det var dette motsigende synet ‒ av mennesker som i forsøk på å oppleve naturens ro i det uberørte landskapet samtidig presser seg, ødeleggende, innpå terrenget ‒ som trigget Tversland. Høsten 2019 videreutviklet han prosjektet som del av ekspedisjonen The Arctic Circle, med både kunstnere og forskere ombord på et seilskip utenfor Svalbard.

Stillbilde fra videoverk
Stillbilde fra videoverk i utstillingen Hope Springs Eternal


Du inviteres herved til å tre inn i Espen Tverslands flerkanals videoinstallasjon Hope Springs Eternal hvis tittel er lånt fra Alexander Popes dikt An Essay on Man. På hvite silkeduker loopes et 34 minutter langt abstrakt videoverk. Hva som egentlig utspiller seg på lerretet er kanskje ikke så lett å sette ord på. Det kan virke både spirituelt, mekanisk og organisk på samme tid. Samtidig lar verket deg kjenne på noe kontinuerlig, på bevegelse, på endring. Det er en verden med mange lag, der noe bygges opp og noe brytes ned på samme tid. Der det ene treffer det andre for så å omdannes til nye former og nye forbindelser. Det er en avvikende og ikke-lineær evolusjon. Hele tiden oppstår nye kompliserte sammenhenger. Samtidig påvirkes opplevelsen av de ustabile silkestoffenes blafring, som skapes av din egen eller andres uforutsigbare bevegelser i rommet.

I dette møtet mellom det menneskelige, det digitale og det taktile som oppstår i utstillingen blir vi også del av en situasjon der alle våre handlinger påvirker omgivelsene våre, på et eller annet nivå. Det kan ses som en visuell metafor for hvordan vi i hverdagslivet også påvirker miljøet rundt oss. Eller som Tversland selv har sagt om saken: «Kjøper du en melon i dag så er du med å ødelegge verden». Og det er her, i ødeleggelsen, at du finner kjernen i tematikken som utstillingen kretser rundt. For Tversland handler det om å erkjenne paradokset i at nettopp fordi vi vil det beste for oss selv, våre barn og vår «stamme», så er det vi selv som ‒ gjennom den kulturen vi har bygget rundt levemåten vår ‒ utøver den volden økokrisen er et resultat av. Tittelen på utstillingen, Hope springs eternal, henviser til hvordan det ligger i menneskets natur å tviholde på håpet helt til enden er nær. Tversland har vært opptatt av hvordan håpet om at teknologien skal redde oss ‒ slik at vi kan fortsette å leve som vanlig ‒ i realiteten er med å hindre nødvendig endring. Slik sett kan håpet i seg selv være destruktivt, og en del av volden.

Denne volden som Tversland ser at vi kontinuerlig utøver på eget naturgrunnlag, og dermed vår egen eksistens, speiles også i et tidvis kroppslig inspirert lydlandskap som Andreas Nelson og Gyrid Nordal Kaldestad har skapt på bestilling fra kunstneren. Da de innledet samarbeidet sendte Tversland dem Erland Kiøsteruds bok Stillhetens økologi (2019) til inspirasjon. Kjøsterud er som Tversland opptatt av forholdet mellom menneske og natur, av økokrisen, og av å forstå naturen som verken rettferdig, logisk eller fornuftig.

Med den abstrakte kunsten som sitt språk undersøker også Espen Tversland forholdet mellom menneske og natur. Installasjonen kan forstås som et forsøk på å formulere noe ganske så uhåndgripelig. Når du trer inn Tverslands verk, får du muligheten til å komme i kontakt med den merkelige følelsen av å stå midt i noe som man samtidig forsøker å forstå med et utenfrablikk. Det er følelsen av å være del av en uforutsigbar loop. Noe som er i konstant bevegelse og utenfor vår kontroll. Noe som hverken er rettferdig, logisk eller fornuftig.

Kanskje virker denne erkjennelsen som en destruktiv måte å møte dagens situasjon på. Men det å forsone seg med denne merkelige følelsen kan også være en døråpner til et rom der nødvendige spørsmål reises: Hvordan kan man egentlig se noe innenfra og utenfra samtidig? Er det mulig å ha utsikt over et landskap man står midt i? Hvordan kan vi påvirke bevegelsesmønsteret i en uforutsigbar verden? Gir det i det hele tatt mening å sette mål? Hvordan skal vi møte framtiden? Hvordan kan vi forhindre en krise samtidig som vi skaper den? Hva skal til for at vi kan forsøke å forstå oss selv, og vår plass, på en ny måte? Kanskje er det en umulig oppgave. Det krever i alle fall ganske sikkert en perspektivendring. Og Hope Springs Eternal er på sett og vis en øvelse på å endre perspektivet, fra det antroposentriske til det økosentriske.

Espen Tversland (f. 1970) bor og jobber i Brønnøysund. Tversland er utdannet fra Statens kunstakademi 1998-2002. Han studerte 3d animasjon og videokunst under Kjell Bjørgeengen og Dagmar Demming. Tversland har deltatt og vunnet jurypriser på tre ulike regionale utstillinger. Han debuterte på Høstutstillingen i 2003, og er i år en av kunstnere som er valgt til å delta på Atomutstillingen til Nord-Norsken. De siste årene har Tverslands videoverker blitt vist verden over på ulike film-, kunst- og teknologifestivaler; blant annet «Punto y Raya's» verdensturne med utvalgte videoverk i 2018, Besides the screens i Brasil i 2019 og kommende Noosphere arts Rooftop series We are nature i New York i 2021.

Han motiveres av vitenskap, spirituelle opplevelser, følelser, fenomener og materialer som han samler og prosesserer. Han stiller store og små spørsmål som tar utgangspunkt i menneskets inngripen i naturen. Kunstnerskapet er prosessdrevet og verkene tar ofte form av foto og video.


Tekst: Hilde Sørstrøm


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no