Tidligere prosjekt

Hvilket dyr vil du redde fra klimakrisen?

Eco week tone 049

Tone Holmen med nytt prosjekt for barn: Klimakrisen formidlet gjennom kunst.

  • Passer for: Barnehage/Grunntrinn/Mellomtrinn
  • Idé: Tone Holmen
  • Produksjon: Nordnorsk Kunstnersenter
  • Lokaler: Klasserom/Arbeidsrom
  • Dager: 1
  • Varighet: Etter avtale
  • Antall elever: 20

Tone Holmen med nytt prosjekt: Klimakrisen formidlet gjennom kunst. Ved hjelp av gamle handverksteknikker lærer barn å skape en 3D -form, sette sammen farger, mønster, knyteteknikker og mye mer.

Innhold og konsept:
Barna får lage et dyr de har et forhold til eller liker.
Om vi har få timer lager barna et lite dyr. Om det kan følges
opp av lærer etter verkstedet kan de lage et større dyr. Og
det går også å lage et digert dyr hvor alle deltar ved å skape
dyret i fellesskap. Uansett om dyret blir lite eller stort vil barna
få lære teknikken og kan bruke den selv til å lage hva de
vil etterpå. Stort eller smått.

De vil få resirkulere handleposer i plast for å formidle og oppnå
en bevissthet om vårt forbruksmønster. I dette tilfellet har jeg
valgt å bruke plasthandleposer som er et stort tema for tiden.
Jeg vil vise hvordan et hverdagslig produkt bevisst kan brukes
til å skape kunst med et budskap.

Kunstnerisk kjerne/ide:
Et ønske om å bidra i debatten og bevisstgjøring om hvilken
effekt bl.a. plast har på vår klode. Sette i gang en tankeprosess
på hvor klima-endringen kan føre oss?

Intensjon for formidlingen til barn/ungdom:
Lære om klimakrisen og få en bevissthet rundt eget forbruk
som er med på å øke eller minske klimakrisen. Gjerne diskusjon
om hva vi som enkeltmennesker kan gjøre.

Læringsmål:
Det er også et mål at barna skal lære et handverk. De vil få
forme hønsenetting til et dyr de setter pris på. Det kan også
være noe annet om deres kreativitet kommer fram til noe annet
relevant for temaet. Jeg vil lære de en gammel knytteteknikk for
å knyte tepper. Denne bruker de ved å lage strimler av plast-posene
som så knyttes med denne teknikken på hønsenetting. De må
gjøre et valg av farger og lage et mønster. Når de har knyttet
tett nok med strimler, så klippes og formes produktet til det dyret
de ønsker å redde fra klimakrisen. Læringen blir større når de
kan lage et dyr de setter pris på og eventuelt er emosjonelt
knyttet til.
Jeg vil også ønske at de sitter i grupper hvor de
enkelte elevene er ulike, slik at de kan lære av hverandres
ideskaping og gjennomføring.
Jeg vil snakke om hvordan vi som kunstnere kan bevisstgjøre
samfunnet ved at dyr lider og dør pga. forurensning. Hva vil
skje med det dyret de nettopp har laget? Vil det overleve?
Hvordan uttrykke seg? F.eks. vil de la dyret framstå som
veldig søtt eller vil de f.eks. ødelegge det dyret de nettopp
har laget? Diskusjon om hva er den beste uttrykksmåten?

Om Tone Holmen:
Utdannelse:
– BA (Hons) Fine Art fra University of Brighton, UK.
– Kurator-studiet ved Høgskolen i Telemark
– Cand.mag. i samfunnsvitenskap, UiT

Erfaring:
Tema i min kunst har for det meste vært klimaforandringer.
Jeg holdt mange workshops på skoler i England, hvor jeg
bodde i 8 år. Både barneskoler og spesialskoler. Jeg fikk
oppdrag fra lærere som så mine verk på utstillinger. Jeg
har fått henvendelser mange år etter at jeg flyttet tilbake til
Norge – som er et tegn på at det var et vellykket prosjekt.

Min hovedgeskjeft i England var å produsere kunst og stille ut.
Bl.a. laget jeg isbjørner i naturlig størrelse ved å resirkulere plast.
Disse ble stilt ut i London Zoo og London Wetland Centre, på
klimakonferanser hos Environment Agency, The Royal
Geographical Society og flere andre steder.

Kontaktinfo:
Tone Holmen bor i Tromsø
tonelholmen@hotmail.com
95064805


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no