Tidligere prosjekt

Kurs i klassisk tegnefilm

Isak Gjertsen2

Elevene lærer seg lage klassisk tegnefilm med penn og papir på lysbord! Kunstner: Isak Gjertsen.

  • Passer for: Mellomtrinn, Ungdomsskole, Videregaaende
    Idé: Isak Gjertsen
  • Produksjon: Nordnorsk Kunstnersenter
  • Lokaler: Klasserom
    Dager: 1
  • Varighet_ Lengden for kurset kan tilpasses alt fra en dag opp til en uke. Opplegg som passer skolens behov avtales med instruktør.
  • Antall elever: 10

Elevene tegner enkle figurer og gir disse liv gjennom små og store forandringer på
arkene. Figurene behøver ikke være fint tegnet. Tvert imot! Ser de rare ut, blir det morsommere når
de beveger seg!
Gjennom enkle øvelser blir elevene kjent med arbeidsmetoder og utstyr. Målet er at med færrest
mulig tegninger gi liv til en tegnet figur, slik at deltakerne umiddelbart ser resultater. Etter øvelsene
lager hver elev en film på egen hand og gis invididuell veiledning. Elevene tegner på spesialkonstruerte
lysbord tilpasset profesjonelt animasjonspapir (inkludert i materialpakken).

Materiellbehov:

Instruktøren tar med alt av nødvendig utstyr og materialer. Det er ingen krav til forberedelser fra skolens side.

Lokaler:

Vanlig klasserom med videoprosjektør og lydanlegg. Klasserommet bør kunne blendes
Tegningene fargelegges før de fotograferes under kamera. Etter redigering og lydlegging vises
resultatet på storskjerm, gjerne i forbindelse med en fellesvisning for hele skolen.


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no