Tidligere prosjekt

Mitt blikk-min plass, mitt nabolag, min by – WORKSHOP og MINI-FORELESNING

Skolesekk andenes 0620

Komponer med rektangel og foto. Workshop med Espen Tollefsen

 • Passer for: Mellomtrinn
 • Idé: Espen Tollefsen
 • Produksjon: Espen Tollefsen/Nordnorsk Kunstnersenter
 • Kunstnere: Espen Tollefsen
  Lokaler: Klasserom
 • Arbeidsrom
  Dager: 1
 • Varighet: 2 verksted pr dag
 • Antall elever: 30

Espen Tollefsen, fotograf fra Andøya, bosatt i Oslo, lar elevene komponere med elementer fra hans egne arbeider. Først får de en kort og svært begripelig innføring i Kubismen. Så dikter de selv.

Lag spilleregler for deg selv!

En kort introduksjon med kunstnerens egne collager og eksempler fra andre kunstnere.
– Hvordan bruke collage til å lage en tolkning og et personlig uttrykk, og hvilke teknikker kan brukes? og hvilke begrensninger skal vi sette? Stillord: Lag spilleregler for deg selv.

Komponer med kunstnerens bilder

-Elevene får hver sin pakke med 24 foto som de skal bruke til å skape sitt eget bilde.
-Collagene skal bestå av rektangler, skjæres ut fra materialet kunstneren tar med og limes opp på kartongen. Eleven bestemmer størrelser, antall og sammensetning.

Presentasjon og utstilling

-Collagen lages av hver elev på A3 ark som enten kan monteres sammen til et stort bilde eller presenteres som enkeltbilder .
Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no