Tidligere prosjekt

Nordnorsk kunstnersenter på Øyepå Momentum 2021: House of Commons

Øyepå er en møteplass for alle som jobber med visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS); produsenter, kunstnere, formidlere, fagkoordinatorer, lærere og elever.

Møteplassen Øyepå ønsker å skape en arena hvor Den kulturelle skolesekkens (DKS) ansatte og kunstnere kan diskutere visuell kunst i DKS. Vi ønsker at diskusjonene skal bidra til refleksjon, øke mangfoldet og skape inspirasjon til nye og gode DKS-produksjoner.

Øyepå ble etablert i 2019 og med Øyepå LIAF (Lofoten International Art Festival). I 2020 ble Øyepå digitalt gjennomført som strømmeseminar. I år er Øyepå knyttet til Momentum 11 – House of Commons, på Jeløya i Moss, og har invitert inn tilknyttet kurator for Momentum 11, Håkon Traaseth Lillegraven, i programarbeidet. Momentum biennalen ble etablert i 1998 og arrangeres og produseres av Galleri F 15.

Årets Øyepå ønsker å belyse og diskutere rammebetingelsene for møtene som skapes i den kulturelle skolesekk med utgangspunkt i produksjoner og kunstnerskap som jobber med en form for «utenforskap» enten det er fra sitt eget subjektive ståsted, et minoritetsperspektiv, eller nye kunstneriske formspråk.


Bilde: Fra avsluttende samtale med dagens deltakende utøvere ved Øyepå Momentum 11 House of Commons.
Bilde: Fra avsluttende samtale med dagens deltakende utøvere ved Øyepå Momentum 11 House of Commons.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) fikk også bidra i debatt om DKS-lab. DKS-LAB er et nå et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. DKS-lab skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.

Små og mellomstore regionale kunstinstitusjoner over hele landet vil være vertskap for en årlig residency for utvalgte kunstnere. Kunstnerne blir valgt etter åpne utlysninger. I programmet får de anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk.

Hensikten med initiativet er å gi barn og unge flere og bedre møter med den visuelle kunsten, ved å gi utøvere mulighet til å eksperimentere og få viktige erfaringer med å formidle til målgruppen før de lager programforslag til DKS.

DKS-LAB bygger på suksessen til Nordnorsk Kunstnersenters «TestLab UNG», som var utgangspunktet for fire pilotprosjekter i 2019 og 2020. Kulturtanken ga økonomisk støtte til pilotprosjektene, og disse har nå har definert rammene for en landsdekkende modell med ytterliggere støtte fra fylkeskommuner, kommuner og Sparebankstiftelsen DNB.

Bilde fra performance med Ahmed Umar "if you no longer have a family make your own in clay", et prosjekt som også turnerer med den kulturelle skolesekk.
Bilde fra performance med Ahmed Umar «if you no longer have a family make your own in clay», et prosjekt som også turnerer med den kulturelle skolesekk.

Den norsk-sudanske kunstneren Ahmed Umar arbeider innen en rekke ulike materialer og uttrykksformer, blant annet keramikk, tekstil, grafikk, foto og performance. Umar kom til Norge fra Sudan som politisk flyktning i 2008.

Bilde fra performance med Ahmed Umar "if you no longer have a family make your own in clay", et prosjekt som også turnerer med den kulturelle skolesekk.
Bilde fra performance med Ahmed Umar «if you no longer have a family make your own in clay», et prosjekt som også turnerer med den kulturelle skolesekk.

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no