Avsluttet prosjekt

Nordnorsk kunstnersenters mentorprogram fra 2016 til 2019

2 6 1300x600
  • Sted Norge
  • Fra
  • Til

Nordnorsk kunstnersenters mentorordning for nyutdannede kunstnere.

Mentorordning for nyutdannede kunstnere

Hva er det?

Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner og en etablert kunstner – en mentor. Mentoren skal fungere som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer. Programmet foregår gjennom ett år og gir muligheter for reiser og møter. Hensikten er ikke at dette skal være en assistentordning.

Programmet gir en nyutdannet kunstner en erfaren kunstner som mentor gjennom et helt år. Da mentorordningen ble lansert fikk den mye oppmerksomhet og kunstnersenteret mottok mange søknader. Tilbakemeldinger har vært svært gode fra alle deltakere.

Mentorprogrammet 2016-2019

I den første runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:

Calder Harben (Tromsø), Maiken Stene (Sokndal), Ayatgali Tuleubek (Oslo), Anna Ihle (Stavanger).

Kunstnerne som var mentorer for disse var Eva Bakkeslett (Steigen) for Cal Harben, Ane Hjort Guttu (Oslo) for Anna Ihle, Toril Johannessen (Tromsø) for Ayatgali Tuleubek og Marte Aas (Oslo) for Maiken Stene.

I den andre runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:

Hannah Mjølsnes (Trondheim), Thea Meinert (Trondheim), Camilla Nicolaisen (Tromsø) og Ananda Serné (Stavanger).

Kunstnerne som fungerte som mentorer for disse var Eva Bakkeslett (Steigen) for Hannah Mjølsnes, Ane Graff (Oslo) for Thea Meinert, Åsa Sonjasdotter (Berlin), for Camilla Nicolaisen og Bodil Furu (Oslo) for Ananda Serné.

I den tredje runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:

Andrea Haugerud Hovik (Oslo), Matilde Gaustad (Trondheim), Peter Fleming (Oslo) og Allyce Wood (Oslo).

Kunstnerne som var mentorer for disse var Marte Johnslien (Oslo) for Andrea Haugerud Hovik, Edvine Larssen (Trondheim) for Matilde Gaustad, Jan Christensen (Berlin) for Peter Fleming og Hilde Hauan Johnsen (Tromsø) for Allyce Wood.

Mentorordningen var åpen for søknader fra alle nyutdannede kunstnere i hele Norge. Juryen for programmet i 2018 har vært Helga Marie Nordby, Ruben Steinum, Karolin Tampere og Svein Ingvoll Pedersen.

Mentorordningen for nyutdannede kunstnere er støttet av: Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringstiftelse.

Mer om Mentorprogrammet ved Nordnorsk kunstnersenter (NNKS)

Hvordan velges kandidatene ut?

Det er de nyutdannede kunstnerne som søker til ordningen. Fire nyutdannede kunstnere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader. En jury vil ut fra de utvalgte kunstnernes interesser og motivasjon koble dem sammen med en mentor. Mentorene i programmet vil være kunstnere med tung erfaring og allsidig utstillingsvirksomhet fra ulike institusjoner i Norge og utlandet. De vil ha en innretning på sitt kunstnerskap som er interessant i forhold til søkerens egen praksis, og de vil være sterkt motivert for å delta i programmet. Sammensetningen av parene vil foregå i dialog mellom jury, søker og mentor.

Juryen har medlemmer fra blant andre Unge Kunstneres Samfund, Lofoten Internasjonale Kunstfestivals kunstneriske råd og Nordnorske Bildende Kunstnere.

De fire kunstnerne vil også bli invitert til en årlig samling initiert av Nordnorsk kunstnersenter.

Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.


Siste fra Kunstkanalen
LIAF 2022 engasjerer regionale kunstnere som del av Bodø 2024
LIAF 2022 engasjerer regionale kunstnere til langvarige kunstnerresidens-program i Nord-Norge, som del av Bodø 2024, den europeiske kulturhovedstaden. Til sammen fire kunstnere og kunstnergrupper med base i regionen får mulighet til å fordype seg i kunstprosjekter som del av LIAF 2022 og Bodø 2024. Invitasjonen inkluderer et stipend på 100 000 til hver av de inviterte kunstnerne/kunstnergruppene.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no