Tidligere prosjekt

Opp av havet med The Lofoten Ladies

Fisketur vebjorg
The Lofoten Ladies, Vebjørg Hagene Thoe og Grethe Winther Svendsen, tilbyr en dag full av overraskelser og uvanlige innfallsvinkler.

Med dette prosjektet vil vi sette fokus på havet –ikke ved å studere kystkulturen i bøker eller på nettet, men ved å oppleve det fysisk.

  • Passer for: Mellomtrinn/Ungdomsskole/Videregaaende
  • Idé: Grethe Winther Svendsen og Vebjørg Hagene Thoe
  • Produksjon: Nordnorsk Kunstnersenter
  • Lokaler: Ute-vann
  • Dager: 1
  • Varighet: hel skoledag
  • Antall elever: 20

OM PROSJEKTET:

Prosjektet tar en hel skoledag, der man begynner dagen med en ekskursjon til sjøen. Elevene må rett og slett bade, og det er et poeng at de blir våte i håret også. Akkurat når hodet kommer opp av havet tar vi bilder av elevene, og det spesielle er at de aller fleste opplever dette som morsomt. Uttrykket i ansiktet er årvåkent, og uansett hvordan man ser ut, er det flott når hele hodet er vått. Vi knipser et par alternativer, for å være sikker på at alle elevene er fornøyd med sitt bilde.

Etter badeseansen kommer en økt med kreativ skriving, der elevene lager små dikt om sine tanker om havet. Imens redigerer vi fotografiene på datamaskinen, og alle godkjenner hvilket av sine portretter de vil bruke videre. Vi lager utskrifter på overføringsark, og siste oppgave blir å stryke bildene på stoff. Diktene kan også overføres på stoff, men det kan man gjøre på skolen seinere, hvis det ikke blir tid til det samme dagen.

En mulighet er å lage bannere med fotografier og dikt på, som kan henges opp i byen eller på et sentralt sted, kanskje i forbindelse med et arrangement i kommunen. (se vedlegg) En annen mulighet er at alle elevene får sin egen T-skjorte, der de har bilde av seg selv og eventuelt tekst også. Dette kan skolen velge, og vi kan gjerne ha en dialog om bruksmåter. Kanskje elevene selv har gode ideer på hvordan de vil bruke bildene. Vi tar gjerne en dialog om det.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I ei tid hvor globaliseringen utjevner mange forskjeller mellom mennesker, har vi likevel vår egen identitet knytta til hvor vi bor. I Nord-Norge bor de fleste av oss nær havet, og dette fortrinnet er det ikke alle som verdsetter. Med dette prosjektet vil vi sette fokus på havet –ikke ved å studere kystkulturen i bøker eller på nettet, men ved å oppleve det fysisk. Ved direkte nærkontakt i fjæra eller fra kaia skal vi utforske elementet, og dette blir dokumentert fotografisk. Ideen er å fokusere på den enkelte eleven og gi henne en stolthetsfølelse, knytta til sitt hjemsted og eget utseende. Det er så mye negativ oppmerksomhet rundt ungdommenes utseende, og kroppsfikseringen er enorm i vårt samfunn. Vi vil gjerne understreke det vi har felles – når vi er våte og kommer opp av havet. De fleste vil oppleve en glede ved dette, og vi vil prøve å oppfordre ungdommen til å ta i bruk havet oftere. Tradisjonelt tror de fleste at det er bare om sommeren det går an å bade, men dette er en gammeldags forestilling, som vi vil utfordre. Prosjektet bør likevel helst gjennomføres i august-november eller april-juni, for å unngå problemer med protester på grunn av snøstorm.

OM THE LOFOTEN LADIES

Lofoten Ladies består av kunstnerne Grethe Winther Svendsen og Vebjørg Hagene Thoe, som har arbeidd sammen med ulike prosjekter i en årrekke. Grethe har spesialutdanning innen skulptur/keramikk og Vebjørg har spesialisering i tekstil, men begge jobber tverrfaglig. Pedagogisk erfaring har de fra alle skoleslag- med spennvidde fra barnehagen til høgskolen. Tidligere har begge vært fast ansatt i undervisningsstillinger, men de siste årene har de vært frilansere, og de samarbeider om pedagogiske prosjekter for Den Kulturelle Skolesekken i hele Norge. De har også holdt kurs for innvandrerkvinner i Lofoten.


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no