Tidligere prosjekt

Researchtur til Vardø med Transmissions lydkunst recidency

1 vf Xz Yw T Rzd O Gss5no Za Z Nw
Fra researchtur til Vardø. Foto: acte vide. 2021.
  • Sted Vardø
  • Fra
  • Til

I Kirkenes møtte kunstnerne Karolin Tampere fra Nordnorsk kunstnersenter og gjorde korte besøk til Grenselandsmuseet og Terminal B, et lokalt kunstknutepunkt som drives av kunstnerkollektivet Pikene på Broen.

Denne delen av gjesteoppholdet besto av research. En kombinasjon av besøk til lokale museer og kulturarv (som Steilneset-minnesmerket, Pomor- og partisanmuseene og det forlatte fiskeværet Hamningberg), møter med historikere og representanter for lokale organisasjoner (som Kystopprøret), uformelle middager og åpne diskusjoner med residencydeltakere og andre kunstnere og kuratorer, samt daglig feltarbeid i form av intervjuer (Papaeti og Urstad) og peripatetiske notater og opptak (acte vide).


Fra researchtur til Vardø. Foto: acte vide. 2021.
Fra researchtur til Vardø. Foto: acte vide. 2021.

Greske acte vide forklarer i sitt reisebrev at hver historie i Vardø; nordsamisk: Várggát, kvensk: Vuorea, finsk: Vuoreija, ulveøya, gamle Thule, helvetes porter eller verdens kant, ble formidlet av en nærmest mytologisert følelse av avsidesliggendehet, både historisk og geografisk. Og forteller at dette var uhyggelig relevant for verden de hadde etterlatt seg i den første delen av residencyprogrammet: den forsømte øya Gyaros, dens uforsonlige fortid og mørklagte nåtid.

“Dempede spor av evig vold, forskyvning, forlatelse og overvåking, skylt bort av det skiftende tidevannet, motstår monumentalitet, og runger med de mest forbigående trekk ved landskapet i stedet. En puls, uhørlig overført.”
— acte vide
Fra researchtur til Vardø. Foto: acte vide. 2021.
Fra researchtur til Vardø. Foto: acte vide. 2021.

By acte vide, Athens, September-October 2021

Transmissions er et lydkunst residency og utvekslingsprogram som skaper møterom og fremmer samarbeid mellom norske og greske lydkunstnere og forskere. Prosjektet vektlegger avsidesliggende eller geografisk isolerte landskaper og deres hørbare og uhørbare fortid.

Deres felles, pågående prosjekt går ut på å utforske spor etter audiale erfaringer og historier assosiert med to veldig distinkte, men påfallende like, lokasjoner: de ubefolkede, kykladiske Gyaros-øyene i kommunen Syros i Hellas; og Vardø, den østligste byen på Varanger-halvøya i Norge.

Aktiviteten er organisert innenfor rammeverket til Transmissions prosjektet, og er støttet av EEA Grants 2014-2021.

Residensen er samorganisert av Syros Sound Meetings (Hellas) & North Norwegian Arts Centre (Norge og er en del av Transmissions-prosjektet, støttet av EEA Grants-programmet og Norwegian Financial Mechanisms 2014–2021. Transmissions koordineres av ONASSIS STEGI ( Hellas) i samarbeid med Ultima Oslo Contemporary Music Festival (Norge).

Ny Logo Hellas
Syros institute logo
Ssm logo 2

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no