Tidligere prosjekt

Resignasjon? Raseri? Samisk kultur gjennom kunst

4ced5bfc973594938c09941d84ed0b2b
Anders Sunna, 2013. Kolonialismens rovdjur.

Klasseromsutstilling, verksted og samtale med utgangspunkt i to malerier av den unge, samiske kunstneren Anders Sunna

  • Passer for: Mellomtrinn/Ungdomsskole/Videregaaende
  • Idé: Alta Museum og Nordnorsk Kunstnersenter
  • Produksjon: Nordnorsk Kunstnersenter
  • Kunstnere: Marita Isobel Solberg, Anders Sunna
  • Lokaler: Klasserom
  • Dager: 1
  • Varighet: 90 minutter, 2 grupper pr dag
  • Antall elever: 30
Anders Sunna, 2012. Blodstänkt høst stig.
Anders Sunna, 2012. Blodstänkt høst stig.

Med utgangspunkt i to malerier av den unge, samiske kunstneren Anders Sunna, vil samisk historie, samisk kultur og betingelser for livskraftige samisk samfunn bli belyst. Verkene aktualiserer ulike dominerende syn på den samiske folkegruppe, betingelser for samiske næringer og utfordringer i dagens samfunn.

Dette er et prosjekt som øker elevens forståelse av dagens debatter knyttet til urfolk, ressurser og rettigheter, og inkludere elevoppgaver som vektlegger læring for forståelse.
Ettersom kunst kan ha en aktiv rolle i samfunnet, kan overskride kulturelle grenser og virke samlede i mangfoldige samfunn, tar vi utgangspunkt i samisk kunst for å formidle samisk kultur og historie.

Mål

Målet med produksjonen Resignasjon? Raseri! Samisk kulturhistorie gjennom kunst er å bidra til og øke allmennkunnskapen om samisk kulturhistorie og øke bevisstheten om betingelser for dagens samiske samfunn. Kunsten vil fungere som utgangspunkt for tilnærmingen til temaet.

Gjennomføring

Anders Sunna, 2013. Kolonialismens rovdjur.

Verkene Kolonialismens rovdjur og Blodstänkt høst stig er begge arbeider som tilhører riddo duottar museats kunstsamling. Arbeidene er valgt til dette DKS-tilbudet fordi de skaper nysgjerrighet og samtidig gir fortettede fortellinger om temaet vi ønsker å aktualisere. Bare ved å utforske bildenes fortellinger legges et godt utgangspunkt for elevers egen oppdagelse av stadig nye deler av den samiske kulturhistorie.

Kunstneren Anders Sunna er av reindriftsfamilie, familien har hatt en 40-årig konflikt om næringsutøvelsen med myndighetene. Dette har Sunna vokst opp med og sier at familien har drevet geriljareindrift som overlevelse. I kunsten aktualiseres utfordringer innenfor reindrifta og for det samiske folk, personlig, regionalt/nasjonalt og globalt. Sammen med Sunnas personlige historie oppfordrer verkene til identifikasjon og refleksjon, dette vil elevoppgavene/-aktivitetene ta utgangspunkt i.

Elevene får både studere kunstverkene og utfordres til egen aktivitet, med collage, individuelt eller i grupper.

Formidler: Marita Isobell Solberg
Les mer om Andres Sunna: http://anderssunna.com/

Aktuelle kompetansemål for fagene historie og samfunnsfag, ungdomstrinnet:

  • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine
  • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Om kunstneren

Anders SUNNA
Anders Sunna

Anders Sunna er fra Pajala i Nord-Sverige. Han begynte å male som 10-åring, etter at han fikk farger og pensler av sin morfar, som selv malte mye.

Som 14-åring fikset han sin første utstilling i Folkets Hus i Pajala. Bildene var Picassoinspirerte, med mange samiske symboler. Allerede da begynte han å skildre sin families historie gjennom sin kunst.

Rundt 2006 begynte han å eksperimentere med collageteknikk og gikk seinere over fra lerret til bland annet mdf- og kryssfinérplater, som gir mulighet for å arbeide med bilder i store dimensjoner.
Om formidleren

Kunstner og formidler

marita-solberg-portrett
Marita Isobel Solberg

Marita Isobel Solberg er samisk kunstner og musiker. Hun er oppvokst i Manndalen i Troms. Hun er utdanna fra Nordland kunst- og filmfagskole og Kunsthøgskolen i Oslo.
I sine egne verk arbeider hun med keramikk og metall, ofte i forbindelse med installasjoner og/eller performance hvor andre elementer som lyd/musikk, tegninger, prosjekterte bilder blir tatt i bruk.

–>

Formidler er kunstneren Marita Isobel Solberg.


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no