Tidligere prosjekt

ScienceFUTURE

Science future

Utforsk klima og miljø i arktiske områder og bli med jenta X inn i framtida.

FX2068 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Gjennom å forestille seg mulige historier om en jente, kalt X, som blir født i år 2045 (og er 23 år i år 2068) skal elevene utforske problemstillinger knyttet til miljø og klimaendringer i de arktiske områdene. Elevene bruker bildemanus og hånddukker til å leke, lage og fremføre rollespill om jenta, med eksempler og veiledning fra verkstedlederne. Forskningsbaserte fakta, som er tilpasset alderstrinnet, blir brukt som grunnlag for problemstillingene og mulige løsninger. Et av målene er å skape diskusjon om hvordan våre valg i dag kan påvirke våre egne og andres liv, både de som lever nå og de som blir født senere. Jenta X er kanskje et av elevenes egne barn eller barnebarn.

Elevenes bidrag inngår i et større sjangeroverskridende kunsteksperiment, X2068, som inviterer forskere, kunstnere og barn til å forestille seg framtiden gjennom å skape historier om jenta født i 2045, som vi kaller X. Deltagerne blir knyttet sammen gjennom en nettplattform som ikke bare er en kommunikasjonsplattform, men et levende kreativt laboratorium. Det skal arrangeres verksteder og kunstutstillinger kontinuerlig, og etter hvert skal det også utvikles dokumentarfilmer.

I X2068 er prosessen en del av produktet. Ved å invitere elevene til å være en del av denne prosessen ønsker vi å øke deres forestillingsevne for hva som er mulig og gi de muligheten til å være en del av et større kunstprosjekt som går over flere sjangre og flere år. Hver elev legger til noe fra deres egen fantasi og forestillingsevne i en kollektiv prosess som speiler en virkelighet hvor vi alle gir et lite bidrag til framtiden, men hvor ingen kan kontrollere utfallet.

Trailer til X2068 DKS: https://vimeo.com/201246413 , passord: Trailer102017 (I Tromsø, hvor videoen er spilt inn, er et besøk til Polaria museum et del av programforslaget. Dette besøket er ikke inkludert i programforslaget i resten av landet. Verkstedet på skolen er hovedfokuset, mens besøket til Polaria er et ekstra tillegg hvor det er mulig)

PROGRAM

Vi ønsker å tilby et program på 200 min per dag per klasse. Om dette er for langt program for skolene har vi utviklet et 90-120 minutter versjon av dette programmet. Det vil kunne tilpasses etter skolens ønsker.

Verksted på skolen, 200 min

  1. Intro: Elevene blir introdusert for hva de skal gjøre under verkstedet. De får se et filmklipp av en forsker som sender en beskjed til de, som skal bidra til å øke engasjementet.
  2. Elevene blir delt i grupper med 3-4 elever per gruppe. Hver gruppe tar en digital quiz som introduserer gruppen for hovedkarakterene i historien (Jenta X osv.), og en eller flere problemstillinger, i forhold til klima, energi og framtiden, som karakterene står overfor. Forskningsbasert fakta, laget med hjelp av forskere, er bakt inn i quizen.
  3. Elevene spiller en versjon av spillet “Ryktet går”. Tegningene som blir laget under spillet blir brukt som utgangspunkt for et bildemanus. Elevene skal skrive og tegne på bildemanuset for å fortsette historien, og bruke hånd-dukkene underveis for å spille ut dialogen. Det blir også utdelt faktakort (med base i quizen) som elevene skal prøve å integrere i historien.
  4. Historiene framføres for klassene med hånddukkene. Etter hver framføring er det satt av tid til å diskutere og reflektere over historien som ble framført, de ulike temaene, problemstillinger og mulige løsninger.
  5. Avlsutning: Avslutte dialog. Takk for verkstedet og introdusere de til nettplattformen hvor de kan følge med på utviklingen til X og prosjektet.

Verkstedlederne vil være ordstyrere, komme med eksempler og veilede elevene i prosessen.

Hjemmeoppgave før verksted, lærerveiledning:

-Snakke med besteforeldrene om fortiden. Hvordan lekte besteforeldrene som barn? Hvordan reiste de? Reiste de mye? Har de sett noen endringer der de har bodd/bor nå? Har de sett noen tegn på klimaendringer?

Om film- og lydopptak

For at elevenes bidrag skal kunne bli del av X2068 som helhet ønsker vi å dokumentere resultatene av verkstedene, dvs. bildemanusene og framføringene, med lyd- og bildeopptak for å bruke på nettplattformen og i kunstutstillingene (og evt. dokumentarfilmene). Dette vil kun skje etter godkjennelse av foresatte og skolen. Om lyd- og bildeopptak ikke er mulig, vil verkstedet likevel kunne gjennomføres. Målet vil være noe av det samme, men den kollektive prosessen vil være begrenset til innsiden av klasserommet.

FORANKRING I LÆRERPLANEN (ETTER 4.TRINN):

Naturfag

bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

– beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen.

Samfunnsfag/Historie

-bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin.

Norsk

-samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

-bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

-lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy

DEN GENERELLE LÆRERPLANEN: FRA DET MILJØBEVISSTE MENNESKET

…Mennesket er en del av naturen, og gjør stadig valg med konsekvenser ikke bare for egen velferd, men også for andre folk og for naturmiljøet. Valgene har konsekvenser på tvers av landegrenser og over generasjoner: Livsstil påvirker helse; vårt lands forbruk er årsak til forurensning i andre land; vår tids avfall blir problem for neste slektledd…

MÅLGRUPPE:

Vi har valgt å tilby X2068 som program for 5-7.trinn fordi vi opplever at denne aldersgruppen fortsatt har et stort potensial til å fantasere og leke, samtidig som de har gode forutsetninger for å forstå mer komplekse sammenhenger.

ICE-9 OG AKTØRENE

Ice-9 er et nytt selskap basert i Tromsø, grunnlagt av Christine Cynn og Valentin Manz i august 2014. Ice-9 fokuserer på tverrfaglig transmedia ‘(visuell kunst og digital online kunst), deltagende kreative prosesser, kreative dokumentarer, eksperimentell fiksjon og kunst. Ice-9 sikter på å involvere utdanningssektoren, sammen med forsknings- og kulturinstitusjoner (inkluderer museer, gallerier osv.).

Hovedaktørene som skal lede DKS-programmet er Valentin Manz og Anneli Stiberg, men prosjektleder og daglig leder i Ice-9 Christine Cynn vil være stedfortreder ved behov.

Valentin Manz arbeider med interaktive kunstverk i glass, metall, leire, og andre materialer som papp og møbler. Han har vunnet kunststipend fra Urban Glass i Brooklyn (2005) og Creative Glass Center of America (2007 og 2013), og har vist sitt arbeid i London, München, og New York. Valentin har jobbet 8 år med barn med emosjonelle problemer i London og har en Master i kunstterapi (Goldsmiths University London) og en Master i scenografi (Slade School of Art, London).

Anneli Stiberg har en mastergrad i Visuell Antropologi fra universitetet i Tromsø, og uteksaminerte med filmen “Outside the box” (2012). Etter studiene har Anneli deltatt i utvekslingsprogrammet SCREEN-connecting youth through film, ulike film- og kulturproduksjoner i Norge, blant annet som assistent produsent på dokumentarfilmen Ambulanse (2016, regi: Mohamed Jabaly), mens hun har jobbet som lærer/assistent på Workinnmarka barneskole.

Christine er co-regissør og co-produsent av den Oscar-nominerte dokumentaren The Act of Killing (mottaker av publikumsprisen, Berlin Int’l Film Festival Panorama, European Film Academy Award, Danish Film Academy Award, DOX: AWARD Grand Prize CPH:. DOX) Hun har jobbet som manusforfatter for FilmFour Storbritannia og har en Bachleor i sosialantropologi fra Harvard University. Hun fungerer som regissør/produsent og daglig leder i Ice-9.

REFERANSER

Tidligere arbeid av Valentin Manz i DKS:

http://www.dks.osloskolen.no/p...

http://www.minskole.no/justoy/...

http://www.gat.no/kjop-tilgang...

Kontakpersoner:

Nordnorsk kunstnersenter
kristin.risan@nnks.no
Tlf: 90898479

Anne Mari Graver
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Mobil 91773569
annemari@aabk.no

Anita Beate Nygaard
Anita.Beate.Nygaard@tromso.kommune.no
Kontaktlærer, Mortensnes Skole


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no