Tidligere prosjekt

Sissel M. Bergh: «RAANEN VUODNA»

Raanenvuodna e1539792762439
  • Fra
  • Til

RAANEN VOUDNA et synliggjøringsprosjekt om samisk kultur, historie, landskap og identitet for Rana.

Raanen vuodna betyr Ranfjorden/Ranbygden på umesamisk. Raane betyr grønn og kan henvise til et lunt og frodig område. Prosjektet presenteres i 2018 og 2019 og skjer i dialog med foreningen RAANEN SAEMIEH

Det er ikke slik at den samiske historien er helt borte fra Rana, men den har ikke fått bli en tydelig del av byen og områdets identitet. Samisk kultur, historie og filosofi har aldri fått den plass den burde ha i byen Mo i Ranas selvforståelse og fortellinger. I de tidlige fortellingene om Mo, trekkes stedet frem som et viktig handelssentrum hvor utveksling av varer mellom tilreisende samer og handelsfolk tok til i et yrende folkeliv. Meyerfamilien sto i sentrum for denne handelen og deres tilstedeværelse på Mo er fortsatt synlig gjennom det sentralt liggende gamle hotellet Meyergården, første prototypen til norske kjøpesentere, Amfi på Mo. I dagens Mo i Rana gjelder industrihistorien som den helt dominerende fortellingen som virker samlende på byen. Det fortelles om modernitetens inntog, industrialiseringen med vannkraft og gruvedrift og alle de tilreisende som kom fra fjern og nær for å arbeide i industrien. Fortiden og samiske spørsmål fra nærområdene ser ikke ut til å ha blitt problematisert, eller blitt synlige i Rana. Det er ikke nødvendigvis fordi det finnes åpenlyse anti-samiske holdninger, tvert i mot finnes det mye velvilje. Men det kan virke som om det er en slags tolererende uinteresse – koblet sammen med en uvilje til å stille spørsmål ved den historien og de konfliktlinjer som gjelder bruken av naturressurser og hvem/hva som skal ofres for det som ofte omtales som “samfunnets beste”.

Hvordan henger landskapet sammen?

Mo i Rana er den fjerde største samiske byen og det 3. største reindriftsdistriktet i Norge. Byen ligger midt i Raane, et eldgammelt samisk område som strekker seg opp til Svartisen og sør til Reevhtse/Røssvatnet, ut til kysten og langt inn i Sverige. Den samiske historien i Rana-området er ikke ukjent. Det er skrevet en god del lokalhistorie og det finnes mange historiske kilder. I tillegg er det gjort omfattende registreringer av boplasser og anlegg i tilknytning til reindrift og andre samiske kulturminner. I Raane finnes mange hellige landskap som har og har hatt sterk betydning for den samiske befolkningen og som har blitt adoptert av andre innflyttere fra et tidligere tidspunkt.

RAANEN VUODNA har fått sin form av alt det som er beskrevet over og skal bidra til en synliggjøring av samisk historie, kultur, landskap og tilstedeværelse i Mo i Rana og omegn.

På første befaring i mars 2018 ble det opprettet kontakt med folk i det samiske miljøet på Mo. Siden den gang har disse initiert en ny sameforening – Raanen saemieh – som nå har 100 medlemmer.

Første del av RAANEN VUODNA var et seminar november 2018, som belyste ulike sider av samisk kultur, landskap og historie for i Rana-området og områdets tilknytning til kysten, øyene og innlandet over kjølen. Andre del blir til våren 2019 og er et skilt-prosjekt: I hele Rana-området skal skiltene vise sammenhenger mellom steder og historie. Raanen Voudna kan på denne måten fungere som nye kart, innganger til å lære fra dette rike landskapet.

Sissel M. Bergh er en kunstner som arbeider med ulike teknikker og materialer – i samarbeid med mange ulike former for kunnskap. Hun har arbeidet med synliggjøring av samisk tilstedeværelse og historie i snart 10 år og er spesielt opptatt av å undersøke det (sør)samiske språkets iboende hukommelse. Hun bruker samtale, film, objekter, maleri, tegning mm. som undersøkende redskap: Hvordan relatere til og forstå verden? Kan vi lese land, makt, minne og relasjoner på nytt?

Hennes siste utstillinger var “Okside rïhpesieh”(Dørene åpner seg) på Sámi Dáiddáguovdas i 2018 og “Noe beveger seg sakte i en annen retning” ved Kunsthall Trondheim 2017. Bergh er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og Technikon Natal i Durban, Sør Afrika. Hun var basert i Lusaka, Zambia i flere år før hun kom til Tråante/Trondheim.

RAANEN VOUDNA av Sissel M. Bergh er et todelt kunstprosjekt som er utviklet i respons til en direkte invitasjon fra NNKS. Prosjektet presenteres i 2018 og 2019 og skjer i dialog med RAANEN SAEMIEH. («RAANEN SAEMIEH» er sørsamisk og betyr «Ranas samer» eller «samer i Rana» oversatt til norsk)

Aleksander Johan Andreassens nye film Centarium, produseres også innenfor denne NNKS satsingen på Mo og skal vises våren 2019.

I 2016 hadde NNKS en åpen utlysning til kunstnere om å sende inn forslag til kunstprosjekter for Mo i Rana. Det første prosjektet, Mikado av Robert Johansson sto Jernbaneparken i sentrum av Mo mellom november 2017 og April 2018. Hannah Mjølsnes og Mike Leisz produserte verket DRAGE, en videoinstallasjon vist i Nordland teater sin Black box våren 2018. På Rana bibliotek ble også Mette Edwardsens performance Time has fallen asleep in the afternoon sunshine vist over tre dager. I tillegg initierte NNKS formidlingsansvarlig, Kristin Risan et samarbeid med kunstneren Eirik Audunson Skaar, Helgelandmuseet, Rana historielag og Nordland teater sin forestilling SONA/ZONA. Skoleelever fra Rana kommune besøke Dunderland hvor Nordnorges best bevarte krigsfangeleir ligger. Etter besøket fikk ungdommene se teaterstykket som handler om fanger i tvangsarbeid. Ønsket var å nå frem til skolelevene med historien om de nær 100 000 sovjetiske krigsfangene som ble satt i tysk tvangsarbeid i Norge under krigen.

Prosjektene er støttet av Bildende kunstneres hjelpefond


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no