Tidligere prosjekt

Syrisk kunst langt mot nord

Ikon 650x300

Møte med den syriske kunstneren Phadi Mubda Alattalla og Harstadbaserte Adrian Aressønn Norwich.

 • Passer for: Ungdomsskole Videregående
 • Idé: Phadi Mubda Alattalla og Adrian Aressønn Norwich
 • Produksjon: Phadi Mubda Alattalla og Adrian Aressønn Norwich
 • Lokaler: Klasserom/ Aula
 • Dager: 1
 • Varighet: 1 dag
 • Antall elever: 10
Lino 1 1024x576

Phadi Mubda Alattalla og Adrian Aressønn Norwich presenterer kunst fra Syria og tilbyr kunstverksted i både tradisjonelt ikonmaleri og grafikkverksted.

 • Presentasjon av syrisk kunst – lære mer om kultur og historie – uten å fokusere på krig.
 • Ikonverksted
  Gjennom ca 3 timer med kyndig veiledning fra kunstneren/verksmesteren Phadi Mubda Alattalla vil en lære om den kristen ortodokse ikon teknikken.
  I denne teknikken er maleren beskrevet som en forfatter i form av at han skriver i farger og linjer.
  Verkstedet vil inneholde kunnskap om historie, symbolikk og hemmeligheter gjemt i ikonet hvor også dype medmenneskelige følelser blir beskrevet. En felles forståelse av hva som er viktig. Dette ikonverkstedet vil gi deltakerne en mulighet til å skrive sitt eget ikon med sin egen historie, som kan representere den spirituelle og religiøse siden, men som også kan være koblet opp mot et personlig minne om den som skrev ikonet. Deltakeren får med dette en forståelse for hvorfor ikonet har en dyp mening religiøst, men også at teknikken i seg selv kan gi et nytt kreativt uttrykk, med like dyp mening.
 • Linoverksted
  Hvordan skapes ett verk? Hvilke tanker ligger bak? Hva er historien til teknikken? Hva er
  kreativitet og inspirasjon? Hvilke teknikker kan brukes for å få fram ett grafisk uttrykk? Vil
  mennesker fra forskjellige kulturer ha forskjellige uttrykk og perspektiver?
  Kan vi bruke dette til å uttrykke våre følelser til hverandre, som en form for kommunikasjon?
  Gjennom ca tre timer i verkstedet vil en kunne oppleve skuffelse og mestringsfølelse, en får
  se hvor mye arbeid som ligger bak et kunstverk. Verkstedet er ett lavterskeltilbud som gir et
  unikt perspektiv på kunst, gjennom samtaler basert på handverket. Linosnittet er i familie med
  tresnittet, som er den eldste grafiske trykketeknikken vi kjenner til. Lino er enklere å skjære i
  enn tresnittet, noe som gjør det til en god plattform for læring da man enklere og raskere får
  ett bra resultat.

Kontakt: SYRIAN ART FAR NORTH
syart@1337.no
Phadi Mubda Alattalla og Adrian Aressønn Norwich.
Telefon: Phadi +47 94362655 / Adrian +47 47086854
Mail:phadimubda@gmail.com/anorwandr@gmail.com

Ikon 3

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no