Tidligere utstilling

Gruppeutstilling: «Det som vokser og det som stenger»

Westerutsnitt 1300x600
Knutte Wester: Et hemmelig sted, 2016 (utsnitt)
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
  • Fra
  • Til

Den Nordisk-russisk gruppeutstilling Det som vokser og det som stenger utforsker grenser i mange former.

Gruppeutstillingen Det som vokser og det som stenger utforsker grenser i mange former, geografiske så vel som psykologiske. De utstillende kunstnerne har alle ulike uttrykk og praksiser, men felles for dem alle er at de utforsker forholdet mellom sted og bevegelse. Utgangspunktet er en enkel fortelling om jord. Dernest om hva som skjer når jord blir til habitater og territorier, og dermed går fra å være et geografisk sted til arenaer for tilhørighet. Med dette skiftet følger mange og komplekse narrativer. Det er historier om tid og tilknytning, og om naturlige, politiske og emosjonelle prosesser. Men viktigst av alt er fortellingen om hvordan et sted formes av livet som leves der, og hvordan livet i sin tur formes av stedet. Fordi grenser, som mennesker, ikke er statiske enheter – men skapes og omskapes i et dynamisk vekselspill mellom det som vokser og det som stenger.

Nogr: Sienos/Granitsa, 2014
Nogr: Sienos/Granitsa, 2014


Utstillingen er en samproduksjon mellom kunstinstitusjoner i Barentsregionen: Nordnorsk Kunstnersenter (NO), Arkhangelsk International Cultural Centre (RU), Havremagasinet i Boden (SE), Northern Photographic Centre i Oulu (FI) og Pikene på Broen i Kirkenes (NO).

Kristin Tårnes: Den innvandrende, invaderende palmen, 2013
Kristin Tårnes: Den innvandrende, invaderende palmen, 2013


Anna Kukielka er en polsk kunstner og keramiker, som skaper keramiske objekter med organiske former som minner om knokler og treverk. Ved hjelp av milebrenning – en primitiv og urgammel brenningsteknikk, får gjenstandene en særegen svidd lukt og karakter av å være arkeologiske artefakter. Brenningsprosessen fremhever materialets symbolske egenskaper, og gir en urovekkende fornemmelse av tid og skrøpelighet. Kukielka er bosatt i Bergen, og utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og fra Kunstakademiet i Tromsø.

Nogr
er en russisk kunsterduo bestående av Nick Degtyarev og Nadia Degtyareva. Duoens motivasjon er et ønske om å skape rom for en fri, offentlig debatt. Deres felles arbeider er ofte fokusert på friksjoner mellom nasjonale grenser og kulturell tilhørighet – og i særlig grad hvordan dette kommer til uttrykk i post-sovjetiske samfunn. Degtyarev og Degtyareva er begge bosatt i Moskva og utdannet fra Rodchenko Art School i samme by.

Jet Pascua
er en norsk-filippinsk kunstner, som ofte tar utgangspunkt i sine egne erfaringer som immigrant til Norge. Han arbeider både med film og performance så vel som tegning og objekter. Verkene omhandler gjerne emner som minner og glemsel, og fortidens påvirkning på samtiden. Pascuas kunst tar form av personlige berettelser, samtidig som de kommenterer historiske og politiske begivenheter. Pascua har utdannelse fra kunstakademiene i Manilla, Oslo og Bergen, og er grunnlegger av det kunstnerdrevne visningsstedet Small Projects i Tromsø.

Antti Tenetz
er en finsk kunstner og miljøforkjemper. Han arbeider interdisiplinært og benytter gjerne vitenskapelige metoder for å skildre natur og -kulturfenomener, som spenner fra klimaendringer og naturmigrasjon til kulturell og biologisk evolusjon. Ved å anvende teknologisk utstyr som blant annet droner, kan hans naturdokumentariske arbeider nærme seg overvåkning. Tenetz er utdannet fra kunstfakultetet ved Universitetet i Lappland, og har blant annet deltatt på den 56. kunstbiennalen i Venezia.

Kristin Tårnes
er en norsk kunstner, som hovedsakelig arbeider med langvarige, dokumentariske og stedsspesifikke prosjekter. Hun har blant annet gjort prosjekter om den giftige og invaderende – men også kulturelt betydningsfulle – Tromsøpalmen, og på det ofte motstridende forholdet mellom tradisjonell samisk kultur og moderne byråkrati. Prosjektene leder gjerne til flere selvstendige kunstverker, som kan ha form av dokumentarer, tekst eller sosiale sammenkomster. Tårnes er utdannet fra Kunstakademiet i Tromdheim, og har i dag base i Tromsø.

Knutte Wester
er en svensk kunstner. Han arbeider både med film og med figurativ billedkunst, i krysningspunktet mellom tradisjonell akademisk kunst og dokumentarisk realisme. Westers kunstnerskap er preget av en sterk sosial samvittighet, og verkene er ofte skapt i samarbeid med ulike sårbare grupper, som han samtidig portretterer. Blant annet har han arbeidet med papirløse flyktninger ved asylmottak i Norge og Sverige, og med hjemløse alenemødre i Polen. For tiden arbeider han med animasjonsfilmen Horungen, om hans bestemors oppvekst som utenomekteskapelig barn på begynnelsen av 1900-tallet. Wester er utdannet fra kunstakademiet i Umeå.


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no