Tidligere utstilling

Kristin Tårnes i samarbeid med Kristina Junttila og Margrethe Pettersen: «Et godt sted å være»

Still strand 1300x600
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
  • Fra
  • Til

Kristin Tårnes i samarbeid med Kristina Junttila og Margrethe Pettersen

Hva er egentlig et godt sted å være? Hvordan skaper vi gode steder? Hvordan kan vi få lov å være med å bestemme hva som er et godt sted?

Utstillingsåpning 25. januar kl. 19.00 i Nordnorsk kunstnersenters galleri på Torget 20 i Svolvær.

Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter


I denne utstillingen utforskes hvordan vi forholder oss til våre fysiske omgivelser, og hvilke metoder vi kan bruke for å bli kjent med et sted på. På ulike måter undersøker arbeidene i utstillingen hvordan man forholder seg til et steds historie når man planlegger å bygge eller utvikle noe, og hvordan det å oppholde seg på et sted over tid ‒ gjennom fysisk tilstedeværelse ‒ kan gi nye perspektiver. Utstillingen tar først og fremst utgangspunkt i den byen de tre involverte kunstnerne bor og arbeider i, Tromsø. I tillegg får vi innblikk i prosessen rundt byggingen av et museum i Finnmark. Problemstillingene som det settes fokus på er imidlertid vel så relevante på det stedet utstillingen vises, Svolvær. Gjennom workshops med lokale barn i forkant av utstillingen, og mulighet for innspill fra publikum i selve utstillingsperioden, vil det åpnes opp for refleksjon rundt hvor «det er godt å være» og medbestemmelsesrett i det offentlige rom, også i Svolvær. To av Kristin Tårnes sine filmer vises i utstillingen, der den ene er gjort i samarbeid med Kristina Junttila. I tillegg presenteres prosjektet Mellomrommet, som er et samarbeid mellom Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen.

Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter


Med Et godt sted å være utforsker tre nordnorske kunstnere forskjellige steder i landsdelen, og spekulerer rundt ulike måter det er mulig for oss å være tilstede nettopp på disse stedene.

Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter


De to samarbeidsprosjektene i utstillingen har det til felles at de begge er resultat av langvarige prosesser og intervensjoner i ulike byrom i Tromsø. Med Kristina Junttila har Kristin Tårnes over en treårsperiode filmet hverdagslige og litt absurde handlinger på et område i Tromsø som har gått gjennom store forandringer i løpet av denne perioden: Verftstomta i utkanten av Tromsø sentrum. Etter at et skipsverft som hadde vært der i over hundre år flyttet, har mesteparten av områdets bygningsmasse blitt revet, store områder i sjøen har blitt fylt ut, og fundamenteringen av nye bygg har begynt å ta form. Med prosjektet ønsker Tårnes og Junttila å representere en annerledes stemme i by- og stedsutviklingsdebatten gjennom å stille spørsmål ved enkeltpersoners mulighet til å påvirke slike prosesser. Er dagens byutvikling til det beste for byens befolkning?

Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter


I 2011 begynte Margrethe Pettersen å gjøre ulike intervensjoner og undersøkelsen i en gjengrodd hage i utkanten av Tromsø sentrum. Mellom 2013 og 2016 samarbeidet hun med Kristin Tårnes om dette prosjektet. Det har nå resultert i en publikasjon, som lanseres i forbindelse med denne utstillingen, samt en installasjon med refleksjoner om stedet, om hagearbeid og om hvordan semi-offentlige rom som dette kan tas i bruk.

Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter


I tillegg vises filmen (over)tro fra 2016. Den tar for seg byggingen av det Skoltesamiske museet i Neiden i Finnmark. Det ble bygget i 2009, men åpnet ikke før i 2017. Filmen presenterer og reflekterer over de ulike teoriene om hva som har forårsaket problemene, og ulike tradisjoner knyttet til troen på det overnaturlige. Hva betyr historien til et sted i forbindelse med byggingen av noe nytt?

Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter


Kristin Tårnes (f. 1985) er billedkunstner som jobber hovedsaklig med stedsrelaterte prosjekter og narrative filmer, ofte i samarbeid med andre. Tårnes har en MA fra Kunstakademiet i Trondheim, og har siden 2011 vært bosatt i Tromsø.

Kristina Junttila (1977) er performancekunstner som jobber ut ifra en vid definisjon av hvilke former ei forestilling kan ta, alene og i samarbeid med andre. Junttila har BA fra kunstakademiet i Turku, MA fra Teaterhøgskolen i Helsinki og er for tida PHD-stipendiat ved Kunstakademiet i Tromsø.

Margrethe Pettersen (f.1977) er blomsterdekoratør og kunstner, hennes arbeider tar ofte utgangspunkt i et sted – dets vekster og historier. Pettersen har en BA fra Kunstakademiet i Tromsø og avslutter en MA i Kunst og Offentlige Rom ved KHiO til våren.

Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Kjell Ove Storvik/Nordnorsk kunstnersenter

Siste fra Kunstkanalen
Video om utstillingen «Om kunst og vennskap»
I denne reportasjen av Sanjey Sureshkumar får du høre kunstnerne Mimi Gross og Inger Johanne Grytting fortelle om arbeidene sine, og sitt vennskap. Utstillingen "Om kunst og vennskap" vises ved Nordnorsk kunstnersenter til 3. september 2023.

Siste fra nyheter
Skaperglede og utfoldelse på Sommerskolen
Janna 7098

Siste fra prosjekt
Glasstilstander - et gjestekunstnerprogram
Ai R kunstner Anna Linda Daniel utenfor Cathinka Mæhlums glasshytte i Kabelvåg Foto Sanjey Sureshkumar 2021
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no