Tidligere utstilling

Gruppeutstilling: «Hvorfor lytte til planter?»

Rhubarb pentax v4 300dpi x 15cm w 1300x600
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
  • Fra
  • Til

Gruppeutstilling med fokus på lyd. Samarbeid med Liquid Architecture og presentert i forlengelsen av Lofoten Sound Art Symposium (LSAS).

Mennesket har et sanselig forhold til planter; vi kan smake, føle og se dem. Vi vet dessuten at planter kan sanse fare, trusler, næringsstoffer, lys, dyr og mennesker, samt andre planter rundt seg. Hørsel er imidlertid ikke en sans man forbinder med planteriket, selv om noen planter faktisk bruker lydbølger til å sanse omgivelsene sine. Betyr det at de også kan lytte? Og hvis de kan lytte, kan de på et vis «snakke»? Hva har de i så fall å fortelle oss? Hvorfor lytte til planter? / Why Listen to Plants? presenterer et lytteprogram med lydverk av 12 kunstnere fra Australia og Skandinavia. Denne lydutstillingen bringer sammen lyd, lytting og planter.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik
Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik

Å lytte til planter er en måte å utfordre menneskets posisjon som sentrum i verden. Det er også en måte å anerkjenne planter som subjekter; som noe mer enn bevisstløse vekster som gjør sollys og mineraler om til næring for oss. Utstillingen åpner opp for muligheten til å se på planter som aktører som er i stand til å påvirke omgivelsene sine.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik
Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik

Arbeider av 12 kunstnere som jobber med lyd er med på å reflektere over disse problemstillingene. En rekke ulike strategier for å utvide vår tenkning rundt det vegetabilske er tatt i bruk: verk laget av bioakustiske observasjoner av planter, musikk laget for planter, og arbeider der plantene selv på ulike måter blir gitt en «stemme». Formen varierer fra eksperimentell musikk, opplesninger, presentasjoner, lydkomposisjoner og sang.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik
Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik

I utstillingen er bidragene samlet i to drivhus. Som to reservat inne i galleriet får de en ambivalent rolle. På den ene siden er de et uttrykk for menneskelig omsorg for planter, og representerer steder der økologisk hjemmedyrking kan virke uavhengig av det industrielt produserte. Samtidig er de representanter for og metaforer på nettopp den økologiske krisen verden er inne i, der ting har blitt tvunget til å gro på steder det egentlig ikke skulle gro. Inne i disse to veksthusene blir dessuten publikum satt i en posisjon som vanligvis er reservert til planter. I tråd med filosofen Michael Marder ord: ​“human thinking is, to some extent, de-humanised and rendered plant-like, altered by its encounter with the vegetal world”.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik
Foto: Nordnorsk kunstnersenter/Kjell-Ove Storvik

MUSIKK AV PLANTER

Leah Bar­clay (AU) Strat­i­fi­ca­tion

Mar­grethe Pet­tersen (NO) Den lev­ende erfar­ing

Makiko Yamamoto (AU) Banana a-part; […]; Onion; In con­junc­tion

Felic­ity Mangan and Christina Ertl-Shirley (AU/DE) Live at Errant Sound

Kalle Hamm og Lauri Ainala (FI) ​Rhubarb

Kalle Hamm og Dzamil Kamanger Garden of inva­sive alien species

Daniel Slåt­tnes (NO) Stue­planta feat. DJ Printa / The house­plant feat. DJ Printa


MUSIKK FOR PLANTER

Libby Har­ward (AU) Minyang nyinda yarinya? Minyang nyinda yagay ba? / What are you saying? What are you doing?

Mar­grethe Pet­tersen (NO) Empetrum nigrum

Laurie Ander­son (US) Love lives of plants

Nathan Gray (AU) The Sta­tion

Monica Winther (NO) Playlist for plants; Record­ing from exhi­bi­tion lost in par­adise

Daniel Slåt­tnes (NO) Å lære å kjenne en plante / To learn to know a plant

Planter: Adi­antum; Alium cepa; Artemisia vul­garis; Avi­cen­nia marina; Ceiba pen­tan­dra; Chloro­phy­tum Como­sum; Clivia; Cras­sula ovata; Empetrum Nigrum; Fomes fomen­tar­iusI; Her­a­cleum per­sicum; Hie­rochloe odor­ata; Impa­tiens glan­dulif­era; Lagarostro­bos franklinii; Musa; Noto­cacteae; Philo­den­dron; Prunus lau­ro­cera­sus; Peperomia obtusifolia; Rheum rhabar­barum; Rhi­zophora mangle; Rosa rugosa

Utstillingen er kuratert av Danni Zuvela fra Liquid Architecture, i samarbeid med Karolin Tampere fra Nordnorsk kunstnersenter i sammenheng med The Lofoten Sound Art Symposium (LSAS). Liquid Architecture er en australsk organisasjon for kunstnere og eksperimentelle musikere som jobber med det soniske.

Prosjektet er støttet av Creative Victoria.


Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no