Tidligere utstilling

Gruppeutstilling: «SKILLS – Thinking through Making, Telling by Hand»

Grethe Winther Svendsen På verkstedet Foto Christian Winther Farstad 1300x600
  • Sted Oulu Art Museum, Finland
  • Fra
  • Til

SKILLS – Thinking through Making, Telling by Hand vises i Oulu Museum of Art

SKILLS – Thinking through Making, Telling by Hand er en internasjonal gruppeutstilling produsert av Nordnorsk kunstnersenter. Utstillingen retter fokus mot håndverksmessig kunnskap, og undersøker hvilken rolle den kan spille i dagens samfunn. Utstillingen har vært vist ved flere kunstsentre i Norge, ved Luleå Konsthall og vises nå i Oulu kunstmuseum i Finland. Les mer på Oulu kunstmuseums nettsider.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Oulu kunstmuseum

Kunstnerne som deltar i utstillingen er: Hedda Bjerkeli (No), Paulo Goldstein (GB), Tuva Gonsholt (No), Kaarina Kaikkonen (Fi), Vidar Koksvik (No), Britta Marakatt-Labba (Se), Solveig Ovanger (No), Kjell Rylander (Se), Kim Simonsson (Fi), Janna Syvänoja (Fi), Silje Figenschou Thoresen (No), Grethe Winther-Svendsen (No) og Annika Åkerfelt (Se).

Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum

Begrepet skill – som på norsk kan oversettes til ferdighet – har fått ny aktualitet de seneste årene. Både billedkunsten og kunsthåndverket har tatt en vending bort fra det rent konseptuelle, og mot et fokus på selve objektet, dets materialitet og den kunnskapen som ligger bak objektets tilblivelse. Utstillingen SKILLS kan ses i sammenheng med denne vendingen. Samtidig blir kunsthåndverket, og håndverksmessig kunnen, her satt i et større samfunnsperspektiv.

Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum

Utstillingens undertittel, Thinking through making, telling by hand, refererer til sentral forskning innen antropologi og sosiologi de siste årene. Setningen viser til en motstand mot en form for dualisme som fortsetter å prege vårt samfunn: Kroppsbasert kunnskap og håndverksferdighet blir ekskludert eller nedvurdert, og sett på som en motsetning til det tankemessige. Utstillingen stiller fokus på hvordan kunsthåndverk og materialbasert kunst i aller høyeste grad er knyttet til intellektet, og hvordan denne kunstformen innehar et stort potensial for dristig meningsproduksjon.

Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum

Noen av de deltagende kunstnerne jobber eksplisitt med samfunnskritiske spørsmål. Hos andre er det mer selve den kunstneriske fordypningen i håndverkspraksisen som kan ses som en protest mot det bestående. Prosjektets overliggende tema er betydningen av håndverksmessig kunnskap i en verden av i dag, og hvordan denne kunnskapen fornyes i forhold til de utfordringene som samtiden byr på.

Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum

I anledning åpningen vil det bli arrangert seminar i Oulu kunstmuseum lørdag 23. januar.

Kuratorer for utstillingen er Putte H. Dal, Torill Østby Haaland og Janne Juvi Rasmussen.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Nordisk Kulturfond.

Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum
Foto: Oulu kunstmuseum

Siste fra Kunstkanalen
Video om utstillingen «Om kunst og vennskap»
I denne reportasjen av Sanjey Sureshkumar får du høre kunstnerne Mimi Gross og Inger Johanne Grytting fortelle om arbeidene sine, og sitt vennskap. Utstillingen "Om kunst og vennskap" vises ved Nordnorsk kunstnersenter til 3. september 2023.

Siste fra nyheter
Skaperglede og utfoldelse på Sommerskolen
Janna 7098

Siste fra prosjekt
Glasstilstander - et gjestekunstnerprogram
Ai R kunstner Anna Linda Daniel utenfor Cathinka Mæhlums glasshytte i Kabelvåg Foto Sanjey Sureshkumar 2021
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no