Tidligere utstilling

Øystein Wyller Odden: «Teknikkens vesen»

Foto til plakat 1300x600
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
  • Fra
  • Til

Øystein Wyller Odden – nye installasjoner

«Anvendt i sine grenseområder blir selv foreldede medier følsomme nok til å registrere tegnene og indisiene til en situasjon. Da oppstår det, slik det også gjør i snittflaten mellom to optiske medier, rasterlinjer og punkter: myter, science fiction, orakler …»

Friedrich Kittler: Mediefilosofi (1985)

Teknisk utstyr omskapes til strengt estetiserte installasjoner – Øystein Wyller Oddens kunst utforsker strukturer i standardisert teknologi og materialer; i dette tilfelle selve galleriet ved Nordnorsk Kunstnersenter.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Nordnorsk kunstnersenter

Ifølge oppfinneren og futuristen Ray Kurzweil er den teknologiske utviklingen ikke lineær, men eksponentiell: han anslår at vi i løpet av det 21. århundre vil gjennomgå en teknisk evolusjon tilsvarende 20 000 år, målt utfra dagens akselererende nivå. I kjølvannet av denne fremdriften ligger et øde av utdatert teknologi som lysbildefremvisere, plasmafjernsyn og videospillere. Under et gjesteatelier-opphold ved Kunstnerhuset i Lofoten våren 2016 har Wyller Odden arbeidet frem en serie nye installasjoner, som undersøker teknologi og det spesifikke stedet og situasjonene de tilhører.

Som et visningssted for samtidskunst gjennom 30 år har Nordnorsk Kunstnersenter en betydelig mengde utdatert teknisk utstyr – levninger etter en gang innovative kunstverk. Senteret har lokaler i et kvartal hvor eldre bygårder og moderne signalbygg danner en sammenflettet, intrikat bygningskropp. Galleriet deler infrastruktur og byggetekniske løsninger med så vel Lofoten Kulturhus som Thon Hotel Lofoten; himlingstaket fra hotellet leder inn i gallerisalen, og gjennom ventilasjonsanlegget kan man høre ekko av kulturhusets aktiviteter.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Nordnorsk kunstnersenter

Utstillingen Teknikkens vesen reflekterer over et kunstgalleris sameksistens med sine omgivelser, og hvordan tekniske løsninger og standardiserte systemer former miljøene vi lever i. Ved å sammensette og feilkoble teknisk utstyr blir maskinene frigjort fra sitt praktiske formål, og forvandles til estetiske objekter: rene lys og lydkilder, underlagt enkle tilfeldighetsprinsipper og automasjon. Resultatet er meditative rom, fylt av sykliske mønstre.

«Overalt forblir vi ufritt lenket til teknikken, enten vi lidenskapelig bekrefter den eller fornekter den. Og helt betingelsesløst er vi utlevert til teknikken når vi betrakter den som noe nøytralt. For denne forestilling, som man i dag hyller med særlig kraft, gjør oss fullstendig blinde for teknikkens vesen.»

Martin Heidegger: Oikos og techne (1973)

Foto: Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Nordnorsk kunstnersenter

Øystein Wyller Odden (f. 1983 på Notodden) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har vært elev ved Nordland Kunst- og Filmskole i Kabelvåg. Han arbeider særlig med lys, installasjon og objekter, kjennetegnet av streng estetikk og ofte teknisk tilsnitt. Hans arbeider har vært utstilt ved visningssteder som Henie Onstad Kunstsenter, Tromsø Kunstforening og Kurant visningsrom.

Foto: Nordnorsk kunstnersenter
Foto: Nordnorsk kunstnersenter

Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no