Kommende utstilling

Maiken Stene: Via Norske fjell del 4

I Nordnorsk kunstnersenters galleri vises del 4 av utstillingsserien Via Norske Fjell.

Via Norske Fjell er Maiken Stene sitt pågående prosjekt som knytter en personlig forståelse av landskap opp mot nasjonale kunsthistoriske og geologiske sammenhenger. Ved hjelp av teknikker som maleri, video, dokumentar, tekst, foredrag og dialog, bygger hun installasjoner som studerer hvordan den etablerte historiske framstillingen av norsk natur påvirker vårt forhold til naturen i dag.

I del 1 og 2 av utstillingsserien, som ble vist i Trondheim og i Bærum, studerte Stene den norske naturen sett gjennom det nasjonalromantiske blikket, og laget arbeider med utgangpunkt i sitt eget møte med historisk kjente utsikter -primært på vestlandet i Norge.
Via Norske Fjell del 3 åpner på nyåret hos KBContemporary og er en visuell undersøkelse av sammenhengen mellom hvordan landskap forandres gjennom fysiske inngrep i gruveindustrien, og hvordan landskapsmaleriet forandres av kunstnerens fantasi.
Rett etter åpningen i Oslo, reiser Stene til Svolvær for å gå i gang med byggingen av en stedsspesifikk installasjon til Nordnorsk kunstnersenter.

Via Norske Fjell del 4 skal etter planen bli en omsluttende maleriinstallasjon av et fjellandskap inspirert av Stenes opplevelser av fjellet i Lofoten. Hele galleriet skal omvandles til en iscenesettelse av fjell, der betrakteren er turisten, eller vandreren som begir seg inn i fjellheimen. I forkant og i løpet av utstillingsperioden vil det skje sosiale intervensjoner eller hendelser i installasjonen som på ulike måter problematiserer menneskets forhold til naturen i Nordland. Følg med på websidene til Nordnorsk Kunstnersenter for oppdatert informasjon om disse arrangementene.

Maiken Stene (f. 1983) er utdannet ved Nordland Kunst og Filmskole, Konsthögskolan i Malmö og Cooper Union i New York, og bor og arbeider i dag i Sokndal.
Hun har tidligere stilt ut ved blant annet Trøndelag Senter for Samtidskunst, Landsforening Norske Maleres Galleri, Oslo Kunstforening, Hå Gamle Prestegard og Uppsala Konstmuseum. Hennes arbeider er innkjøpt av Stavanger Kunstmuseum, Statens Konstråd og flere private samlinger. Stene driver også Velferden, et visningssted for kunst og kultur i den gamle gruvebyen Sandbekk i Sokndal Kommune i Rogaland. Velferden huser en rekke ulike arrangementer med søkelys på den lokale gruvehistorien, geologi, turisme og samtidskunst.


Siste fra Kunstkanalen
John K. Raustein: video fra Glemselens Arkiv
Med den poetiske men selvmotsigende utstillingstittelen, «Glemselens arkiv», synes Raustein å gi oss et hint om minnenes status og posisjon i erindringsarbeidet. I denne videoen forteller Raustein om noen av sine tanker bak og inspirasjonskilder til verk i utstillingen.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no