Historie

Historie


Dagens Kunstnerhus ble innviet vinteren 1953, men historien begynte noen årtier tidligere med frk. Størmer Olsens ”Kunstnerhus”.

Alfhild Størmer Olsen var en bereist og gjestfri kjøpmannsdatter, som tok i mot gjester i huset sitt på Klippenborg. Til henne kom flere svenske kunstnere, og etterhvert også Anna Boberg som ble grunnleggeren av Kunstnerhuset i Lofoten.

ANNA BOBERG (1864 – 1935) Link: http://sv.wikipedia.org/wiki/A...
var født i Stockholm. Hennes man, Ferdinand Boberg, var en av arkitektene knyttet til oppbyggingen av Kiruna by. Fra Kiruna reiste Herr og Fru Boberg til Lofoten. Hun forelsket seg etter hvert så mye i omgivelsene, at hun fikk bygget seg et atelier på Svinøya i Svolvær (ca. 1910).

Gjennom sine bilder gjorde Anna Boberg Lofotens natur og miljø kjent for sine landsmenn. Hun hadde også innflytelse inn i parisiske kunstnerkretser, og fikk på den måten brakt sine inntrykk fra Lofoten videre ut i Europa.

Anna Bobergs atelier lå på Kjeøya, inntil innløpet av Svolvær havn.
I 1934 da alderen satte stopp for reisene hennes, donerte hun ”Boberghytta” til Bildende Kunstneres Styre ”til bruk for norske og svenske malere”.
Bobergs atelier fungerte som et svensk/norsk Kunstnerhus i Svolvær fram til krigen i 1940, da huset ble revet av tyskerne.

KUNSTNERHUSET på Svinøya
Etter krigets slutt lanserte prof. Axel Revold, Stinius Fredriksen og Ulrik Henriksen tanken om et større kunstnerhus i Svolvær. De strevde svært med å skaffe penger,
Men i 1952 ble huset endelig bygget med økonomisk støtte fra Fondet for norsk/svensk samarbeid og i samarbeid med KRO (Konstnärernas Riksorganisation i Sverige) og BKS (Bildende Kunstneres Styre i Norge).

I desember 2012 overtok Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) ansvaret for Kunstnerhusets drift.

Anna Boberg poserer i malerpositur
Anna Boberg poserer i malerpositur
Anna og hennes mann Ferdinand Boberg
Anna og hennes mann Ferdinand Boberg
Boberghytta på Kjeøya var det første kunstnerhuset
Boberghytta på Kjeøya var det første kunstnerhuset
Bobergytta sett fra sjøen
Bobergytta sett fra sjøen
Kunstnerhuset på Svinøya under bygging
Kunstnerhuset på Svinøya under bygging
Det nye Kunstnerhuset er ferdig bygget
Det nye Kunstnerhuset er ferdig bygget

Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no