Yu9p0zia

Ressurser for prosjekt- og søknadsskriving

Tips og ressurser for den som skal søke stipend, prosjektstøtte, gjesteatelieropphold, m.m.

Kulturrådet

Kulturrådet har gode tips for søkere til sine tilskuddsordninger. Det som står her om prosjektbeskrivelse og budsjettering gjelder i de fleste søknadssammenhenger.

Kulturrådets tips til søkere


Stipendkomiteens råd

Stipendkomiteen, som velges av medlemmer i Norske billedkunstnere (NBK), innstiller til svært mange av arbeidsstipendene som deles ut i Norge. Stipendkomiteen har de senere år skrevet et åpent brev om hvordan de har arbeidet og hvordan stipendsøkere bør presentere seg.

Åpent brev fra Stipendkomiteen 2015

Åpent brev fra Stipendkomiteen 2014


Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond har en god veiledning for å søke prosjektstøtte fra fondet.

ABC til dig som søger projektstøtte


Søknadsmuligheter

Oversikter og ressurssamlinger

VISP har en god oversikt over frister som er relevante for det visuelle kunstfeltet i 2016
EKD-nettverket har en oversikt over søknadsmuligheter for kunstnere og designere på sine nettsider

Norden

Kulturkontakt Nord

Nordisk Kulturfond

Nord-Norge og Barentsområdet

BarentsKult støtter norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere.

Troms fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere

Nordland fylkeskommunes reisestipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere

Finnmark fylkeskommunes arbeidsstipend til kunstnere

Sametingets stipend og tilskudd til kultur


Last from Kunstkanalen
Video: The Norwegian Association of Arts and Crafts' Theme exhibition: The Hands That Unravel the Sweater
The Hands That Unravel the Sweater is curated by Anne Klontz for The Norwegian Association of Arts and Crafts and The North Norwegian Arts Centre. The exhibition was open from 18 June –14 August 2022 at The North Norwegian Arts Centre in Svolvær, Lofoten. Participating artists include Ahmed Umar, Boom! Glass Group, Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Faith Ringgold, Hannah Ryggen, Hannah Ryggen Army, Karen Kviltu Lidal, matt lambert and Matt J. Smith.
Contact us for details about the product
Store

920 20 537

kunstsalg@nnks.no