Yu9p0zia
| Nordnorsk kunstnersenter

Ressurser for prosjekt- og søknadsskriving

Tips og ressurser for den som skal søke stipend, prosjektstøtte, gjesteatelieropphold, m.m.

Kulturrådet

Kulturrådet har gode tips for søkere til sine tilskuddsordninger. Det som står her om prosjektbeskrivelse og budsjettering gjelder i de fleste søknadssammenhenger.

Kulturrådets tips til søkere


Stipendkomiteens råd

Stipendkomiteen, som velges av medlemmer i Norske billedkunstnere (NBK), innstiller til svært mange av arbeidsstipendene som deles ut i Norge. Stipendkomiteen har de senere år skrevet et åpent brev om hvordan de har arbeidet og hvordan stipendsøkere bør presentere seg.

Åpent brev fra Stipendkomiteen 2015

Åpent brev fra Stipendkomiteen 2014


Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond har en god veiledning for å søke prosjektstøtte fra fondet.

ABC til dig som søger projektstøtte


Søknadsmuligheter

Oversikter og ressurssamlinger

VISP har en god oversikt over frister som er relevante for det visuelle kunstfeltet i 2016
EKD-nettverket har en oversikt over søknadsmuligheter for kunstnere og designere på sine nettsider

Norden

Kulturkontakt Nord

Nordisk Kulturfond

Nord-Norge og Barentsområdet

BarentsKult støtter norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere.

Troms fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere

Nordland fylkeskommunes reisestipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere

Finnmark fylkeskommunes arbeidsstipend til kunstnere

Sametingets stipend og tilskudd til kultur


Last from Kunstkanalen
LIAF 2022 engages regional artists as part of Bodø 2024
LIAF 2022 engages regional artists in long-term artist residency programs in northern Norway, as part of Bodø 2024, the European Capital of Culture. A total of four artists and artist groups based in the region will have the opportunity to immerse themselves in art projects as part of LIAF 2022 and Bodø 2024. The invitation includes a scholarship of 100,000 NOK to each of the invited artists / artist groups.
Contact us for details about the product
Store

920 20 537

kunstsalg@nnks.no