Nedenfor presenteres et utvalg prosjekter av kunstnere og konsulenter knyttet til Nordnorsk kunstnersenter, samt arbeidsverktøy for initiering og gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom.


   Contact us for details about the product
   Store

   920 20 537

   kunstsalg@nnks.no