Ended project

Sortland ungdomsskole

Fasade sus dag 683x1024
  • Place Sortland ungdomsskole, Hadsel kommune

Kunst av Jorunn Sannes, Ingrid Cimmerbeck, Sigfrid Hernes og Espen Tollefsen

Kommune: Hadsel

Besøksadresse: Parkveien 5, 8400 Sortland

Kunstnere: Ingrid Cimmerbeck, Sigfrid Hernes, Espen Tollefsen, Jorunn Sannes

Byggherre: Hadsel kommune

Arkitekt: Toft Arkitekter ved Erik Toft

Mottaker: Sortland ungdomsskole

År ferdigstilt: 2012

Kunstfaglig prosjektleder: Ingunn Milly Hansen og Ina Otzko

FOTO: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland

Kunsten skal være med på å forsterke byggets visuelle uttrykk, og bidra til å skape en sterkere identitet til skolen og blåbyen Sortland. Valgte kunstnere arbeider med identitet og tilhørighet på sin særegne måte både i form og metode.

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland

Mopedspeiling av Jorunn Sannes

Glassfasade kantine ved hovedinngang, utendørs.

Glassfasaden ved inngangen til Sortland ungdomsskole: ca.400 mopedspeil er montert i vinduskarmene og danner et virvar av refleksjoner langs fasaden. Ideen er å aktivisere fasaden utover et estetisk uttrykk. Et inngangsparti som engasjerer og gir identitet til ungdomsskolen. Ved å introdusere et interaktivt element som spiller med elevene, omgivelsen og naturen, kobles disse sammen til en helhet.

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland

Et punkt i tilværelsen av Sigfrid Hernes

Amfi 1. etasje

Tegningen er en studie av et tre utenfor skolen hvor koordinatene til treet (funnet ved hjelp av GPS-mottaker) er med i tegningen. Teksten «Et punkt i tilværelsen» står på motsatt vegg. Vi må minst ha to punkter for å se oss selv. Et hvor vi er og et annet hvor speilet er. Kantineområdet med to store glassvegger gjør at rommet inne føles som en del av uterommet. Ønsket er at tegningen i Amfi skal forsterke dette inntrykket. Etter hvert som de nyplanta trærne rett utenfor vokser til, vil kontakten mellom treet på veggen og trærne ute bli enda mer synlig.

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland

Homecoming: Driving: 1-6 av Espen Tollefsen

Personalrom

Verket utforsker landskap og kulturlandskap, kunstneren er vokst opp i og flyttet fra. Tid og avstander påvirker minne om det fysiske landskapet i Vesterålen. Verket tar for seg reisen tilbake og hvordan kulturlandskap oppleves underveis. Bildene er fotografert fra en buss og består av enkeltbilder satt sammen til et nytt komprimert kulturlandskap.

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland

Phytagoras Sild av Ingrid Cimmerbeck

Gulvkunst i kantine 1. etasje, gulv 2. og 3. etasje

Phytagoras læresetning er et kjent teorem og er her utformet i gulvet ved bruk av store former og kraftige farger. Sild knyttes til stedstilhørighet. «Av sild har vi ingenting å lære» (sitat Lars Saabye Christensen), men mye å takke for. Silden ligger som en hendelse i gulvet for å bli oppdaget.

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland

Flere bilder:

Phytagoras Sild av Ingrid Cimmerbeck

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland


Homecoming: Driving: 1-6 av Espen Tollefsen

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland


Et punkt i tilværelsen av Sigfrid Hernes

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland


Mopedspeiling av Jorunn Sannes

Foto: God Strek, Sortland
Foto: God Strek, Sortland

Last from Kunstkanalen
Video om Signe Johannessens utstilling «Hamløperne»
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.
Contact us for details about the product
Store

920 20 537

kunstsalg@nnks.no