Ended project

Videoformidling av kunst i offentlig rom

Polarsirkel VGS videostill
  • Place Nordland

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Nordnorsk kunstnersenter initiert og tilrettelagt for formidlingsprosjektet «Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg». Se de seks filmene som prosjektet har resultert i her.

Filmene tar for seg eksisterende, offentlige kunstverk ved fylkeskommunale bygg i Nordland, nærmere bestemt videregående skoler. Målet var å formidle kunsten til et bredt publikum, men også å gi både elever og ansatte større kunnskap og økt eierskap til kunsten de omgir seg med til daglig. Det var kunstformidler Kristin Risan og filmfotograf Magnus Holmen som besøkte skolene i løpet av skoleåret 2022/2023, og som skapte innhold sammen med engasjerte elever og lærere. De bidro til et mangfoldig av innhold i filmene; alt fra performance til dybdeintervju med en kunstner og mye mer:

Fra Polarsirkelen videregående skole:

Fra Bodø videregående skole:

«Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg» er finansiert av KORO.


Last from Kunstkanalen
Video om Signe Johannessens utstilling «Hamløperne»
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.
Contact us for details about the product
Store

920 20 537

kunstsalg@nnks.no