Ended project

Videoformidling av kunst i offentlig rom

Polarsirkel VGS videostill
  • Place Nordland

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Nordnorsk kunstnersenter initiert og tilrettelagt for formidlingsprosjektet «Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg». Se de seks filmene som prosjektet har resultert i her.

Filmene tar for seg eksisterende, offentlige kunstverk ved fylkeskommunale bygg i Nordland, nærmere bestemt videregående skoler. Målet var å formidle kunsten til et bredt publikum, men også å gi både elever og ansatte større kunnskap og økt eierskap til kunsten de omgir seg med til daglig. Det var kunstformidler Kristin Risan og filmfotograf Magnus Holmen som besøkte skolene i løpet av skoleåret 2022/2023, og som skapte innhold sammen med engasjerte elever og lærere. De bidro til et mangfoldig av innhold i filmene; alt fra performance til dybdeintervju med en kunstner og mye mer:

Fra Polarsirkelen videregående skole:

Fra Bodø videregående skole:

«Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg» er finansiert av KORO.


Last from Kunstkanalen
Film about "The New Theater of Operations" with Bianca Hisse
This film invites audiences to a poetic presentation of Bianca Hisse and her new exhibition «The New Theater of Operations» at North Norwegian Art Centre.
Contact us for details about the product
Store

920 20 537

post@nnks.no