Tidligere utstilling

Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2022: The Hands That Unravel the Sweater

THE HANDS THAT UNRAVEL THE SWEATER er kuratert av Anne Klontz for Norske kunsthåndverkere og Nordnorsk kunstnersenter. Utstillingen er åpen fra 18. juni til 14. august 2022 ved Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær, Lofoten.

I denne utstillingen møter vi ti kunstnere og kunstnerkollektiv som arbeider med materialbaserte praksiser. Med sine arbeider gjør de oss oppmerksom på ulike sosiale utfordringer knyttet til kjønn, maktstrukturer, kultur og identitet.

Utstillingen The Hands That Unravel the Sweater er en refleksjon over tiden vi lever i, og enkommentar til mønstrene av ulikhet som har oppstått gjennom ulike maktstrukturer. Vevd inn i denne konteksten finner vi ti kunstnere og kunstnerkollektiv med praksiser som alle er knyttet til kunsthåndverket og det materialbaserte, og som bruker dette til å gjøre oss oppmerksomme på hvordan vår måte å se verden på er preget av disse maktstrukturene.

Ti kunstnere med ulik praksis

Ti kunstnere er representert i utstillingen: Ahmed Umar, Boom! Glass Group, Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Faith Ringgold, Hannah Ryggen, Hannah Ryggen Army, Karen Kviltu Lidal, matt lambert, Matt J. Smith.

De drives av personlige erfaringer, og tar tak i sosiopolitiske spørsmål. I sine ulike håndverksbaserte praksiser tar de i bruk materialer som keramikk, glass, metall, tekstil og trevirke. Forent gjennom beslutningspåvirkning, kreativitet, tradisjoner og en kollektiv styrke deler de bekymringer og kunnskap, for her å bidra til nye definisjoner, nye ferdigheter og nye måter å se verden.

Fem kunstnerduetter

Utstillingen vil samle kunstnernes arbeider i fem duetter, for her å skape intime situasjoner og samtaler mellom arbeidene og kunstnerne. Utstillingen er inspirert av ideen om å sette den svensk-norske kunstneren Hannah Ryggen – som tok utgangspunkt i politisk og emosjonelt ladede bilder fra mediene og historier fra rundt i verden for å omsette dem i billedveven – sammen med Faith Ringgold, en afro-amerikansk kunstner, som er kjent for sine fortellende vatterte tepper der hun fremmer afro-amerikanske menneskers sak og omskriver rasistiske og sosialt urettferdige narrativer. Begge kunstnere benytter seg av det visuelle og emosjonelle, men hensikten med duetten handler ikke om å sammenlikne de estetiske eller materielle prosessene, eller å sette dem i kontrast til hverandre. Snarere handler det om å inspirere og vise ulike måter å dele erfaringer og ideer bak kunstverk, samt å oppfordre til refleksjon rundt sosiopolitiske spørsmål.

Hvert år, siden 2011, har en av Norske Kunsthåndverkere (NK)s regioner i samarbeid med en ledende kunstinstitusjon arrangert Temautstillingen. I 2022 samarbeider NK formidling med Nordnorsk kunstnersenter for å utforske alternative former for kunsthåndverksutstillinger. NK Nord-Norge er del av prosjektet og skal arrangere et fagseminar på åpningsdagen, lørdag 18. juni og en egen medlemsutstilling for NK Nord-Norge på Svolvær kunstforening.

Visuell identitet av William Jokijärvi Andersson og Oskar Laurin.
Visuell identitet av William Jokijärvi Andersson og Oskar Laurin.

Anne Klontz (USA/Sverige) er kurator og deler tiden som utstillingssjef ved Konstfack University of Arts, Crafts and Design og som leder for program ved Index The Swedish Contemporary Art Foundation. I 2021 kuraterte og produserte hun Konstfacks årlige avgangsutstilling som inkluderte 175 avgangsstudenter.

I løpet av 2020 kuraterte hun gruppeutstillingen "2084" på Kabelfabrikken, et samarbeid med Catalysti Transcultural Artists i Finland. Klontz var assisterende kurator for Momentum10, «The Emotional Exhibition» i Moss, Norge, hvor hun fikk anerkjennelse som en av 19 kvinner som definerer den skandinaviske kunstscenen. Kommende kuratorprosjekter inkluderer Tallinn Biennalen 2023.

Anne Klontz er opprinnelig fra Seattle, Washington og har en dobbel mastergrad i International Curating Management og Culture and Media Production.

Om samarbeidspartnere

Norske Kunsthåndverkere arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidskunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt. De produserer Temautstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid.

Nordnorsk kunstnersenter er et internasjonalt kunstsenter som spiller en viktig rolle for samtidskunsten i Nord-Norge. Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) ble etablert i 1979 av kunstnerne i regionen. NNKS er en sentral aktør i regionens kunstliv, som initiativtaker til prosjekter, produsent, formidler og organisator.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

Logo NNKS og NK

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no