Tidligere prosjekt

Videoformidling av kunst i offentlig rom

Polarsirkel VGS videostill
Elever ved Musikk, dans og drama, Polarsirkelen videregående skole. Kunstverk: Nyken av Viel Bjerkeset Andersen. Foto: Videostills av Magnus Holmen, februar 2023.
  • Sted Nordland

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Nordnorsk kunstnersenter initiert og tilrettelagt for formidlingsprosjektet «Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg». Se de seks filmene som prosjektet har resultert i her.

Filmene tar for seg eksisterende, offentlige kunstverk ved fylkeskommunale bygg i Nordland, nærmere bestemt videregående skoler. Målet var å formidle kunsten til et bredt publikum, men også å gi både elever og ansatte større kunnskap og økt eierskap til kunsten de omgir seg med til daglig. Det var kunstformidler Kristin Risan og filmfotograf Magnus Holmen som besøkte skolene i løpet av skoleåret 2022/2023, og som skapte innhold sammen med engasjerte elever og lærere. De bidro til et mangfoldig av innhold i filmene; alt fra performance til dybdeintervju med en kunstner og mye mer:

Fra Polarsirkelen videregående skole:

Fra Bodø videregående skole:

«Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg» er finansiert av KORO.


Siste fra Kunstkanalen
Video om utstillingen «Om kunst og vennskap»
I denne reportasjen av Sanjey Sureshkumar får du høre kunstnerne Mimi Gross og Inger Johanne Grytting fortelle om arbeidene sine, og sitt vennskap. Utstillingen "Om kunst og vennskap" vises ved Nordnorsk kunstnersenter til 3. september 2023.

Siste fra nyheter
Skaperglede og utfoldelse på Sommerskolen
Janna 7098

Siste fra prosjekt
Glasstilstander - et gjestekunstnerprogram
Ai R kunstner Anna Linda Daniel utenfor Cathinka Mæhlums glasshytte i Kabelvåg Foto Sanjey Sureshkumar 2021
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no