Tidligere prosjekt

Videoformidling av kunst i offentlig rom

Polarsirkel VGS videostill
Elever ved Musikk, dans og drama, Polarsirkelen videregående skole. Kunstverk: Nyken av Viel Bjerkeset Andersen. Foto: Videostills av Magnus Holmen, februar 2023.
  • Sted Nordland

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Nordnorsk kunstnersenter initiert og tilrettelagt for formidlingsprosjektet «Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg». Se de seks filmene som prosjektet har resultert i her.

Filmene tar for seg eksisterende, offentlige kunstverk ved fylkeskommunale bygg i Nordland, nærmere bestemt videregående skoler. Målet var å formidle kunsten til et bredt publikum, men også å gi både elever og ansatte større kunnskap og økt eierskap til kunsten de omgir seg med til daglig. Det var kunstformidler Kristin Risan og filmfotograf Magnus Holmen som besøkte skolene i løpet av skoleåret 2022/2023, og som skapte innhold sammen med engasjerte elever og lærere. De bidro til et mangfoldig av innhold i filmene; alt fra performance til dybdeintervju med en kunstner og mye mer:

Fra Polarsirkelen videregående skole:

Fra Bodø videregående skole:

«Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg» er finansiert av KORO.


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no