Nnks WE Bforside3
Utlysning

Åpen utlysning : DKS-lab Nordland 2024

Er du profesjonell kunstner og interessert i å lage et kunstprosjekt for og med barn? Nordnorsk kunstnersenter inviterer kunstnere til å delta på verksted for å utvikle produksjoner for Den kulturelle skolesekken (DKS).

TIDSPERIODE: 27. - 31. MAI 2024
SØKNADSFRIST: 15. MARS 2024
HVOR: KUNSTNERHUSET SVOLVÆR

Gjennom Den kulturelle skolesekken får barn og unge i hele landet oppleve kunst. Mange av prosjektene som har blitt utviklet på DKS-lab lever nå sitt eget liv som turneproduksjoner i Den kulturelle skolesekken over hele landet. 

Nordnorsk kunstnersenter dekker alle utgifter for reise i Norge, samt kost og losji på Kunstnerhuset Svolvær. Deltakere vil motta et honorar på kr 25 000, og får dekket produksjonsutgifter etter nærmere avtale.

Hvilke prosjekter ser vi etter

Ideene som ligger til grunn kan gjerne være tenkt utenfor boksen. Vi ønsker søknader fra billedkunstnere som jobber med alle slags materialer og etter alle slags metoder. Alt fra klassisk tegning til lydkunst og performance har tidligere vært med i våre prosjekter. Deltakere vil bli valgt ut basert på innsendte søknader med prosjektbeskrivelse. Det er mulig å søke både alene og som gruppe. 

I løpet av fem dager vil du få muligheten til å utvikle et prosjekt til Den kulturelle skolesekken sammen med kolleger og fagfolk. Du vil få hjelp til å utvikle prosjekter gjennom diskusjon, og prøve det hele ut med kolleger og erfarne veiledere som deltar som foredragsholdere og samtalepartnere. Du får lært om muligheter og rammer i den kulturelle skolesekken, spisset ideer, valgt metoder og utviklet formidlingen. Vi tester prosjektet flere ganger sammen med barn i aktuelle aldersgrupper. Det legges til rette for at alle deltakere får oppleve de andres prosjekter i klasserommet. Avslutningsvis bistås det med innmelding av prosjektet i DKS-portalen. 

Søknaden skal inneholde

  • Kort presentasjon av kunstnerskap og motivasjon (maks en A4-side tekst) 
  • Maks fem vedlagte bilder 
  • Idé for et prosjekt til DKS-lab og tittel, eventuelt med bilder (maks en A4-side tekst) 
  • Kort CV 
  • Informasjon om du har erfaring fra den kulturelle skolesekken
  • Informasjon om tidligere deltakelse på DKS-lab, og i så fall hvor du/dere har deltatt
  • Informasjon om hvorvidt du søker på flere DKS-lab enn denne

Søknad sendes til: soknader@nnks.no og merkes med “Søknad DKS-lab 2024”

Spørsmål kan rettes til administrasjonen på post@nnks.no

Testlab arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og DKS Nordland.

Foto: Kjell-Ove Storvik


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no