TSL Fyrtårnet 2 photo by Muchal Sykora
Fra Tine Surel Langes søknad om midler til lydprosjekt i Andenes Fyr. Foto: Muchal Sykora.
Aktuelt

Midler til 7 kunstnerinitierte prosjekter

Hvert år deler Nordnorsk kunstnersenter ut midler til uavhengige kunstprosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere. På den måten håper vi å komme enda et skritt videre med å spre kunst i vår nordlige landsdel. Med midlene ønsker vi å oppfordre til utradisjonelle metoder, plattformer, formater, arbeidsformer og måter å komme i kontakt med publikum på. Samtidig ønsker vi å gi kunstnerne muligheten til å fordype seg i langvarige og fordypende prosesser. I år har Nordnorsk kunstnersenter til sammen delt ut 300 000 til sju ulike kunstnerinitierte prosjekter. 200 000 av disse midlene er delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Sissel Aurland og Johanne Seines Nilsen får 35 000 til Anti-biennale: Kunst i arktisk natur, et uteromsprosjekt der et kontemplativt forhold til landskapet står i fokus. Flere nordnorske kunstnere med ulike praksiser er invitert inn for å legge til rette for lokal forankring og bærekraftig kunstproduksjon på ulike steder i landsdelen. Sophie Broch får 30 000 til Tromsø Open; en publikumsrettet arena som har som mål å synligjøre kunstscenen i Tromsø. Etter å ha gått i dvale på grunn av pandemien, blåses det nå liv i festivalen igjen. De deltagende kunstnerne er selv med på å utforme programmet og komme opp med ideer til hvordan de kan gå i dialog med publikum gjennom åpne atelier, performance eller andre formater. Geir Tore Holm får 50 000 til Sørfinnset skole i Gildeskål; et banebrytende sosialt prosjekt som har pågått siden 2003, og som virkelig tar det lokale på alvor. De siste årene har Sørfinnset skole også økt nedslagsfeltet og formidlingen med Sørfinnset TV. Prosjektet fungerer blant annet som en møteplass for kunnskapsutveksling, og i forbindelse med 20-årsjubileet vil programmet ytterligere intensiveres med workshops, presentasjoner og jubileumsfest med musikalske innslag. Tine Surel Lange får 50 000 til en lydinstallasjon i Andenes fyr i Vesterålen. Installasjonen vil bestå av kunstneriske bearbeidelser av det omkringliggende lydlige landskapet, samtidig som hun vil eksperimentere med forskjellige høyttalere og lyttesituasjoner opp gjennom fyrtårnets etasjer. Verket vil bli en del av Vinterfest på Andøy i februar 2024, i tillegg til å etter hvert bli en plateutgivelse. Ragnhild Lie får 35 000 til en pilot av Ullbiennale i Lofoten. Lie har siden 2014 drevet Lofoten Wool & Art, og holder der en besetning med gammelnorsk sau. Nå har hun økt fokuset på formidling av ullrelaterte aktiviteter. Biennalen vil bestå av verksteder, foredrag og utstillinger, der ivaretagelse av taus kunnskap knyttet til ulla står i fokus. Prosjektet byr på et dypdykk inn i ullas verden, både med tanke på materialkvaliteter, håndverk og lokal tradisjon og historie. Hilde Skancke Pedersen får 50 000 til produksjonen av sin installasjon Áhkkut, som skal vises i Kautokeino i forbindelse med markeringen av kunstnernettverket Dáiddadállu sitt 10-årsjubileum i 2024. Áhkkut er nordsamisk for bestemor eller eldre kvinne, og verket er ment som en hyllest til tradisjonsbærende kvinner i Kautokeino. Installasjonen blir et kulturpolitisk og feministisk monument bestående av naturmaterialer i kombinasjon med fotografier. Kristin Tårnes får 50 000 til prosjektet Jord, der hun vil ta utgangspunkt i jord både som materiale og tema. Hun vil invitere med seg flere kunstnere fra Tromsø for å bidra inn til en kollektiv prosess rundt et felles utgangspunkt, med ulike individuelle tilnærminger. Prosjektet vil bestå av en felles workshop, individuelle fordypninger og en utendørsutstilling i Tromsø.

Pasted Graphic 3

Siste fra Kunstkanalen
Film om Signe Johannessens utstilling
Se og hør Signe Johannessen snakke om sin utstilling "Hamløperne" i denne korte reportasje-videoen av Jona Kleinlein og Nelly Haag. Utstillingen vises på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær fram til 21. januar.

Siste fra nyheter
Seminar om kunst i offentlige rom i Bodø
Illustrasjon 2

Siste fra prosjekt
Videoformidling av kunst i offentlig rom
Polarsirkel VGS videostill
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

kunstsalg@nnks.no