Academy of Rhythmorphology
Fra prosjektet Academy of Rhythmorphology, som ble gjennomført som Kunstnerinitiert prosjekt i 2021. Foto: Signe Lidén.
Utlysning

Søk prosjektmidler fra Nordnorsk kunstnersenter

NNKS deler ut midler til uavhengige prosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere. Prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Som en del av arbeidet med kunst i Nord-Norge deler Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) ut prosjektmidler til frie og uavhengige prosjekter initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Vi ønsker spesielt å støtte prosjekter med en eller flere av følgende egenskaper:

  • prosjekter med andre uttrykksformer, prosesser og metoder enn den tradisjonelle galleriutstillingen.
  • prosjekter som omfatter spesielt langvarige kunstneriske prosesser og forarbeid.
  • prosjekter som foregår på steder der det er lite kunst fra før.

Det utelukkes likevel ikke at midlene kan tildeles prosjekter som foregår i gallerier eller museer. For søknader som er mer orientert mot langvarige prosesser og forarbeid er det et krav at prosjektet resulterer i et sluttprodukt. Tilskuddet gis som del- eller helfinansiering. Kunstnere har selv ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. NNKS deler ut totalt NOK 300.000. Mottakere vil få midlene delt ut i to omganger: første del etter at avtale er inngått, andre del etter endt prosjekt og innlevert sluttrapport med regnskap.

Krav til søker og søknad,

Søker må være kunstner med tilknytning til billedkunst- og/eller kunsthåndverksfeltet

Prosjektet må finne sted i Nordland eller Troms og Finnmark, men søker må ikke ha bostedsadresse i regionen.

Prosjektet må starte opp senest 31.12.2023 og avsluttes i 2024.

I all informasjon og publisert materiale knyttet til prosjektet skal det fremgå at Nordnorsk kunstnersenter har støttet prosjektet.

Prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Søknaden skal inneholde:

Prosjektskisse som inkluderer en enkel budsjettoppstilling med inntekter og kostnader i balanse (maks 5000 tegn)

Søknadssum

Presentasjon av / cv for søker(e) (maks 5000 tegn)

Dokumentasjon / illustrasjoner som er relevant for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til video- og lydfiler.

Dersom søker er en gruppe skal én person oppgis som prosjektansvarlig

Søknadsfrist er 15. mars 2023
Søknaden leveres på e-post til: post@nnks.no


Delegert Tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Logo BKH

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no