Tidligere utstilling

Bianca Hisse «The New Theater of Operations»

Markedsføring IMG 1509
  • Sted Nordnorsk kunstnersenter, Torget 20, Svolvær
  • Fra
  • Til

Hvordan er økonomiske, politiske og ideologiske systemer med på å påvirke våre fysiske omgivelser og hvordan vi beveger oss i dem? Med denne utstillingen vrir og vender Bianca Hisse på elementer som vanligvis kan oppfattes som rigide. Med sin bakgrunn innen koreografi blir menneskekroppen og bevegelse avgjørende for skulpturene og videoarbeidene hennes.

Nordnorsk kunstnersenter starter utstillingsprogrammet for 2024 med «The New Theater of Operations» av den nyetablerte kunstneren Bianca Hisse. Hennes arbeider kaster lys over maktstrukturer i samfunnet og måten disse påvirker våre fysiske omgivelser og bevegelsesmønstre. I utstillingen vises to videoverk og en serie skulpturer, primært komponert av readymades og anleggsmaterialer. Verkene viser til rigide strukturer, samtidig som de representerer et friere formspråk, nærmest som en motstandstaktikk.

I arbeidet med denne utstillingen har Bianca Hisse tatt utgangspunkt i Nord-Norges sikkerhetspolitiske betydning og militærets nærvær og avtrykk i landsdelen. Videoinstallasjonen The New Theater of Operations, som også har gitt navn til utstillingen, følger fire dansere som fremfører koreograferte bevegelser i umiddelbar nærhet til militære konstruksjoner på Andøya og i Kirkenes. Disse koreograferte bevegelsene baserer seg på to svært forskjellige kilder. Den ene tar utgangspunkt i varselsignaler beskrevet i håndboken Rescue and Procedures in Theaters of Operations, utgitt av den amerikanske hæren i 1971. Den andre gjengir dramaøvelser beskrevet av teaterregissør og pedagog Augusto Boal i boken De undertryktes teater fra 1974.

I militæret defineres begrepet «operasjonsteater» (theater of operations) som et avgrenset område der en militær operasjon finner sted. De undertryktes teater, derimot, alluderer til Boals radikale teatermetodikk, hvor sosiale problemstillinger iscenesettes av publikum med det formål å fungere som generalprøver for faktiske samfunnsendringer.

Grenser og barrierer er et tilbakevendende motiv i Hisses kunstnerskap. Hentydninger til sperringer og hindringer er å finne i flere verk i utstillingen. Vi kan gjenkjenne de rigide strukturene og formspråket som ofte møter oss i det offentlige rom. Materialene Hisse tar i bruk i sine skulpturer hører nettopp til denne sfæren. De er ofte satt sammen av metalldeler fra infrastrukturen som omgir det moderne mennesket.

Hisses kunstneriske prosess starter med en omhyggelig dekonstruksjon av disse strukturene, helt ned til disses enkelte bestanddeler, nærmest som en iakttakelse av storsamfunnets grunnelementer. Oppløsningen etterfølges av en omtenksom gjenoppbygging. I resultatet hackes det rigide og autoritære, slik at det dynamiske, og tidvis kroppslige, kan tre frem.

Utstillingen «The New Theater of Operations» skisserer et scenario der reglene bøyes, vris og vendes. Den åpner et mulighetsrom for unnvikelse og motstand. I skjæringspunktet mellom virkelighet og iscenesettelse, mellom det statiske og det bevegelige, og mellom kontroll og tilfeldighet, kan vi skimte grensene til det som er, minnes det som ikke er og forestille oss hva som kan bli.

Velkommen til utstillingsåpning fredag 02. februar klokken 19:00.

Bianca Hisse (f. 1994 i São Paulo) er en brasiliansk kunstner bosatt i Norge. Hun har studert kunst ved Kunstakademiet i Tromsø (2019) og scenekunst ved Pontificia Universidade Catolica de São Paulo (2016). I 2024 deltar hun blant annet i Barents Spektakel og Festspillene i Nord-Norge. Hun har blitt vist på Kunstnernes Hus, Tromsø Kunstforening, Kiasma (Finland), Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka (Kroatia), MAR Museo - Bienal Sur (Argentina), og Mediterranea Biennale 19 (San Marino).

Utstillingen er støttet av KiNs regionale prosjektmidler og Fond for lyd og bilde.

Se bilder fra utstillingen

Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Signaller, 2024. Mooring bollard, steel, electricity cables, and LED light.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Signaller, 2024. Mooring bollard, steel, electricity cables, and LED light.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Dragon’s Teeth, 2024. Steel and copper wires.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Dragon’s Teeth, 2024. Steel and copper wires.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Command Post, 2024. Steel, aluminium sheets, aluminium thermal blankets, aluminium pipe. 183x80x100
Foto: Kjell Ove Storvik.
Command Post, 2024. Steel, aluminium sheets, aluminium thermal blankets, aluminium pipe. 183x80x100
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Working through the Crisis, 2020. Video (0:22).
Foto: Kjell Ove Storvik.
Working through the Crisis, 2020. Video (0:22).
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Non-persistent Attack, 2021. Electricity cables, steel, copper Foto: Kjell Ove Storvik.
Non-persistent Attack, 2021. Electricity cables, steel, copper Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations. 
Foto: Kjell Ove Storvik.
Bianca Hisse, The New Theater of Operations.
Foto: Kjell Ove Storvik.

Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no