Tidligere prosjekt

Maija Liisa Björklund: «10(00) vuotta tekkeilä II / 10(00) Years In the Making II»

Maija Liisa Björklund - KIILUUT / GLØDE / GLOWING
  • Sted Vadsø
  • Fra
  • Til

En kunstnerisk undersøkelse av kvensk tradisjonshåndverk med utgangspunkt i solrosesymbolet.

10(00) vuotta tekkeilä II / 10(00) Years In the Making II.

Arbeidet er en utforskning av visualitetens og taktilitetens rolle i identitetsfølelse og -bygging utviklet av Maija Liisa Björklund. Et verk med samme tittel ble vist som del av kunstmønstringen Kven Connection i 2017. Den nye delen av prosjektet innebærer en mer interaktiv publikumstilnærming, med oppstart som workshop i Gallerikiosken i Vadsø/Vesisaari oktober 2020.

Utgangspunktet vil være treskjæring, en gammel håndverkstradisjon og kreativ uttrykksform. Det kan, som annet håndverk og arbeid med hendene, virke meditativt og koordinere kropp og sinn på en måte som holder på å bli sjelden for mange i dagens samfunn. Hendene er blant kroppens mest reseptive organ for å generere og lagre personlig kunnskap og erfaring. I workshopen vil det legges til rette for å lære men også personlig å gjentolke og videreutvikle gamle tradisjoner. Intensjonen er samtidig å skape en plattform for dialog og utveksling om publikums forhold og assosiasjoner til kvensk materiell kultur, symbolers iboende kraft, og håndverkets betydning som bærer av tradisjon og innovasjon.

fra boka Malcolm McCullough Abstracting craft: The Practiced Digital Hand:

"…whereas the eyes stay fixed on the outer surface of things, hands have a way of getting inside, and so they contribute more to our belief in the reality of the world. Hands also discover. They have a life of their own that leads them into explorations. For example, a sculptor’s feel for a material will suggest actions to try, and places to cut. Learning through the hands shapes creativity itself. «The hand is not the mind’s docile slave. It searches and experiments for its master’s benefit; it has all sorts of adventures; it tries its chance".

Maija Liisa Björklund (f.1987 Tromsø) sitt arbeid strekker seg over blant annet installasjon og performative praksiser. De omhandler ofte hvordan indre og ytre rom oppleves og fortolkes, og hvordan tegn leses. Skjulte eller glemte former for kunnskap er et tilbakevendende tema. Tekstproduksjon i form av automatskrift er ofte innlemmet i prosjektene, enten som del av en prosess, eller et mål i seg selv.

Maija Liisa Björklund - KIILUUT / GLØDE / GLOWING

3. - 4. Oktober 2020: WORKSHOP: treskjæring
kl. 11:00-17:00
Instruktør: Arild Wara
Aldersgrense: 15 år.
Gratis deltakelse
Sted: Prosjektrommet i Gallerikiosken, Rådhusgata 6, Vesisaari, Vadsø

Fokus i workshopen var solrosesymbolet/auringonkukka fra det kvenske flagget. Dette er et sentralt motiv, som har vært brukt i tradisjonelle treskjæringer i ulike former og variasjoner; det finnes eksempler på gjenstander fra det kvenske området og fra Tornedalen med lignende utskjæringer på for eksempel vevstoler og båter. Ofte var de skjært ut på kjærestegaver, og spesielt på rukinlapa, den delen av spinnerokken som holder fibrene fast. Motiver fra workshopen ble brukt i en animasjon som ble vist som utendørs projeksjon i mørketiden i Vadsø.

Hør også på Quæncast: en samtale om treskjæring
Lisbeth Drangnes fra Vadsø museum – Ruija kvenmuseum tok en prat med med kunstnerne Arild Wara og Maija Liisa Björklund. Quæncast formidler kvensk kultur, historie og språk via podcasts og radio. Det er et prosjekt av Varangermuseet, flere episoder finner du på deres webside her.

---
10(00) vuotta tekkeilä II / 10(00) Years In the Making II er del av «Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid», et prosjekt initiert av Troms og Finnmark Fylkeskommune og gjennomført i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter, med støtte fra av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Takk til Gjesteatelieret i Vadsø og Vadsø kunstforening.

Kvener/norskfinner har en lang historie i Finnmark. Det kvenske/norskfinske samfunnslivet i Finnmark er mangfoldig og berører temaer som kultur og tradisjon, kunst og kunsthåndverk, språk og litteratur, kunnskap og læring, kulturminner og kulturarv. Møtet mellom kunst og håndverkstradisjoner kan skape noe nytt, og fortelle oss noe om vår samtid. Overføring av tradisjonskunnskap betyr også overføring av kvensk språk i form av fagterminologi og til berikelse for kunst- og håndverksfaget.

Bilde øverst: Maija Liisa Björklund 10(00) years in the making, 10(00) vuotta tekeilä (2017), Installation/Installaatio
Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt


Siste fra Kunstkanalen
Se filmen om "The New Theater of Operations" med Bianca Hisse
I denne filmen får du møte Bianca Hisse i en poetisk presentasjon av hennes nye utstiling «The New Theater of Operations» på Nordnorsk kunstnersenter.
Kontakt oss for detaljer om produktet
Butikk

920 20 537

post@nnks.no